Δράσεις προγραμμάτων

Το Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου - Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου ως επικεφαλής του ευρωπαϊκού έργου EMBRACIVE: Embracing Diversity and Fostering Inclusion in the Workplace, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης & Κατάρτισης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών.