Δελτίο Τύπου: Ενημερωτική εκδήλωση στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας – «Συμμαχία για την ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίηση γυναικών Ρομά»

Δελτίο Τύπου: Ενημερωτική εκδήλωση στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας - «Συμμαχία για την ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίηση γυναικών Ρομά»

Ενημερωτική Εκδήλωση στο πλαίσιο του Έργου «Συμμαχία για την ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίηση γυναικών Ρομά» πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Αγίας Βαρβάρας.

Στην εκδήλωση, η οποία οργανώθηκε με τη στενή συνεργασία και υποστήριξη του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, παρέστησαν ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας, κ. Λάμπρος Μίχος, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας, ο Πρόεδρος του Μορφωτικού Συλλόγου Τσιγγάνων κ. Μανώλης Ράντης, γυναίκες Ρομά, διαμεσολαβητές Ρομά, οι εργαζόμενοι της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου και εκπρόσωποι της κοινοπραξίας του Έργου.

Ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας, κ. Λάμπρος Μίχος, απηύθυνε χαιρετισμό, τονίζοντας την ιδιαίτερη σημασία των ειδικά στοχευμένων και προσαρμοσμένων στις ανάγκες των Τσιγγάνων παρεμβάσεων, μεταφέροντας παραδείγματα από δράσεις που έχει αναπτύξει ο Δήμος, στο πλαίσιο της πολιτικής του για την κοινωνική ένταξη.

Ο Υπεύθυνος Υλοποίησης του έργου εκ μέρους του ΚΕΣΔ, κ. Γιώργος Βουρλάκης, παρουσίασε τον σκοπό, τις δράσεις, την πηγή χρηματοδότησης και τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίησή του. Ακολούθως, με την προτροπή του Δημάρχου Αγίας Βαρβάρας και τον συντονισμό της εκπροσώπου της ΕΕΤΑΑ, κας. Έλλης Χριστούλα, διεξήχθη ένας εξαιρετικά γόνιμος διάλογος με το σύνολο των συμμετεχόντων/ουσών.

Κλείνοντας, οι παριστάμενοι/ες ομόφωνα συναίνεσαν η έναρξη των δράσεων του Έργου, που αφορούν τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας, να πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο 2023.

Η δράση με τίτλο «Συμμαχία για την ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίηση γυναικών Ρομά» που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου Μικρό Σχέδιο Επιχορήγησης 1 «Ενδυνάμωση των Γυναικών και των Νέων Ρομά» του Προγράμματος «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά» επωφελείται με συγχρηματοδότηση ποσού 144.586,36 από τα EEA Grants (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014-2021), που αντιπροσωπεύουν τη συμβολή της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας για μια πράσινη, ανταγωνιστική Ευρώπη, χωρίς αποκλεισμούς, και εθνικούς πόρους.