Σεμινάρια

To Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια, παρέχει υψηλής ποιότητας σεμινάρια σε νομικούς, ελεύθερους επαγγελματίες άλλων κλάδων, αλλά και στελέχη επιχειρήσεων. Σκοπός μας το να συμβάλλουμε ώστε όλοι/ες οι επαγγελματίες να ανταποκρίνονται άμεσα και αποτελεσματικά σε νέα νομικά και επιχειρηματικά δεδομένα, έχοντας λάβει γνώση των εξελίξεων στον τομέα τους.

Τα σεμινάρια απευθύνονται:

 • σε έμπειρους νομικούς
 • σε ασκούμενους και νέους δικηγόρους
 • σε έμπειρα (senior) ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων
 • σε νέα (junior) στελέχη και
 • σε όσους καλούνται να αντιμετωπίσουν νομικά ζητήματα στην εργασία τους.

Τα προγράμματα επιμόρφωσης καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων κυρίως στο πεδίο των νομικών επιστημών, ενώ αποσκοπούν επίσης στην κάλυψη αναγκών των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως και διαδικτυακά, με τη μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και έχουν πιστοποίηση ISO:9001.

Κατηγορίες αποδεκτών

Αναλυτικότερα, οι ενότητες σεμιναρίων διακρίνονται βάσει της κατηγορίας των αποδεκτών τους σε δύο κατευθύνσεις. Συγκεκριμένα:

α. Θεματικές ενότητες για Νομικούς

Δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστές οφείλουν σήμερα να ενημερώνονται τακτικά για τις διαρκείς νομοθετικές, νομολογιακές και επιστημονικές εξελίξεις στον κλάδο τους. Ταυτόχρονα, απαραίτητες κρίνονται πλέον βασικές γνώσεις σε μη νομικά ζητήματα, όπως πληροφορική, τεχνικές διαπραγματεύσεων, βασικές αρχές διοίκησης έργων κ.λπ.

Τα σεμινάρια έχουν αντικείμενο είτε νομικά είτε μη αμιγώς νομικά ζητήματα, αναγκαία κατά την άσκηση του λειτουργήματος των παραπάνω επαγγελματιών.

β. Θεματικές ενότητες για Μη Νομικούς

Πολλά μη νομικά επαγγέλματα διασταυρώνονται με νομικά ζητήματα, για τον χειρισμό των οποίων καθίσταται επιβεβλημένη η γνώση στοιχείων από επιμέρους κλάδους του δικαίου (εμπορικό, αστικό, διοικητικό, φορολογικό, εργατικό, ποινικό κ.λπ.) και η ενημέρωση για τις τρέχουσες επ’ αυτών εξελίξεις.

Τα σεμινάρια αφορούν μη νομικούς, που στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας τίθενται αντιμέτωποι με νομικά ζητήματα.

Εκπαιδευτικό υλικό

Σε κάθε σεμινάριο προσφέρεται στους συμμετέχοντες φάκελος με:

 1. Σημειώσεις,
 2. Επιλεγμένη επιστημονική αρθρογραφία,
 3. Case studies,
 4. Nομοθετική και νομολογιακή ύλη,
 5. Yποδείγματα και
 6. Λοιπό ενημερωτικό υλικό.

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν από το Κέντρο βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων.

Εκπτωτική πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας
(η ανωτέρω έκπτωση δεν λειτουργεί συνδυαστικά με καμία άλλη )

Ασκούμενοι και νέοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως σχετικού δικαιολογητικού (πιστοποιητικό ή βεβαίωση Δικηγορικού Συλλόγου)
(η ανωτέρω έκπτωση δεν λειτουργεί συνδυαστικά με καμία άλλη)

Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας
(η ανωτέρω έκπτωση δεν λειτουργεί συνδυαστικά με καμία άλλη)

Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής (Early Bird): έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής.

Ακύρωση συμμετοχής

Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, χωρίς επιβάρυνση, το αργότερο 3 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, αλλιώς επιβαρύνεται με 50% επί του ποσού.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο seminars@cecl.gr ή να τηλεφωνήσετε στα [+30] 210 36 23 506, [+30] 210 36 23 029, εσωτερικό: 111.

Τρέχοντα σεμινάρια