Δράσεις προγραμμάτων

Αυτήν την περίοδο η εταιρεία Κάπα Research έχει αναλάβει τη διεξαγωγή δειγματοληπτικής έρευνας σε συνεργασία με το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή & Δημήτρη Τσάτσου για λογαριασμό της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με Α.), στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 3.3 του Υποέργου 3 της Πράξης «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας», και αφορά επιστημονική μελέτη για το πρόσθετο κόστος διαβίωσης λόγω αναπηρίας στην Ελλάδα.
Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, οι Γιατροί του Κόσμου και η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων στο πλαίσιο του έργου "Empowering professional and refugee communities to detect, identify, address and prevent sexual and gender based violence in Greece" διοργανώνουν τριήμερο διαδικτυακό επιμορφωτικό εργαστήριο σχετικά με την αναγνώριση, τη διαχείριση και την πρόληψη της έμφυλης βίας στον προσφυγικό και μεταναστευτικό πληθυσμό.
Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, σε συνεργασία με την ΜΕΤΑδραση (Co), την Fundació Privada Idea per a la millora social d'infants i famílies, την APOSTOLI, την Plan International Deutschland EV, το Ινστιτούτο Δια Βίου Μάθησης της Αθήνας και το Stichting Nidos υλοποιούν το έργο με τίτλο ‘Promoting Supported Independent Living as an alternative care practice for unaccompanied minors’ το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (AMIF). Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2019 και θα υλοποιηθεί σε χρονικό πλαίσιο 24 μηνών.
Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου συνδιοργανώνει διαδικτυακά σεμινάρια στο αντικείμενο του δικαίου της εμπορίας ανθρώπων. Τα σεμινάρια είναι διακρατικά, απευθύνονται σε δικηγόρους, δικαστές και εισαγγελείς και συγχρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα ‘Δικαιοσύνη’ της ΕΕ (2014-2020). Γλώσσα των σεμιναρίων είναι η αγγλική.
Tο Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου (ΚΕΣΔ) σε συνεργασία το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου υλοποιούν το Έργο SOpHiSM: Μία απάντηση στη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο μέσα από την ενίσχυση της υψηλής ποιότητας επαγγελματικής δημοσιογραφίας και της δημοσιογραφίας των πολιτών. Το έργο το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα, Ιθαγένεια της Ε.Ε. (REC-AG-2019/REC-RRAC-RACI-AG-2019) επιχειρεί να συμβάλει ενεργά στην αντιμετώπιση του ζητήματος της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο στην Ελλάδα και στην Κύπρο, χρησιμοποιώντας τα υπάρχοντα διεθνή πρότυπα και εργαλεία, καθώς και τις απόψεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων (νέων δημοσιογράφων, φοιτητών δημοσιογραφίας, πολιτών δημοσιογράφων και ΜΚΟ). Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε τον Μάρτιο 2020 και θα υλοποιηθεί σε χρονικό πλαίσιο 20 μηνών.
Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, οι Γιατροί του Κόσμου και η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων στο πλαίσιο του έργου "Empowering professional and refugee communities to detect, identify, address and prevent sexual and gender based violence in Greece" διοργανώνουν τριήμερο διαδικτυακό επιμορφωτικό εργαστήριο σχετικά με την αναγνώριση, τη διαχείριση και την πρόληψη της έμφυλης βίας στον προσφυγικό και μεταναστευτικό πληθυσμό.
Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακά σεμινάρια για την ενδυνάμωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων ως προς συμπεριφορές που προκύπτουν από τις διακρίσεις λόγω φύλου. Τα σεμινάρια απευθύνονται σε γυναίκες αιρετές ή υποψήφιες και παρέχονται δωρεάν.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Νέοι Πολίτες και Σύνταγμα» για δεύτερη φορά δίνει την ευκαιρία σε νέους πολίτες να συμμετάσχουν σε μια μοναδική εκπαιδευτική δράση που στόχο έχει να τους εξοικειώσει με τη σημαντική διαδικασία των επίκαιρων ερωτήσεων στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακά σεμινάρια στο αντικείμενο του δικαίου της εμπορίας ανθρώπων. Τα σεμινάρια είναι διακρατικά, απευθύνονται σε δικηγόρους, δικαστές και εισαγγελείς και συγχρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα ‘Δικαιοσύνη’ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γλώσσα των σεμιναρίων είναι η αγγλική.
Σαν σήμερα, πριν ακριβώς ένα χρόνο, βγήκε στον διαδικτυακό αέρα το παρατηρητήριο θεσμικών και συνταγματικών εξελίξεων SyntagmaWatch.gr. Μια ιδέα ξεχωριστή, για την ακρίβεια μια σύμπραξη του Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου και του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), με ξεκάθαρη αποστολή να φέρει τους πολίτες, και ιδίως τους νέους, πιο κοντά στη δημοκρατία και τους θεσμούς.
Το πρόγραμμα πολιτειακής εκπαίδευσης «Νέοι Πολίτες και Σύνταγμα» θέλοντας να ενισχύσει τη γνώση των νέων πολιτών για ακόμα περισσότερα ζητήματα που έχουν εγείρει στη δημόσια σφαίρα οι πρωτόγνωρες συνθήκες της Πανδημίας διοργανώνει το 6ο Διαδικτυακό Σεμινάριο (Workshop) την Τετάρτη, 20 Μαΐου 2020, στις 16.30 με θέμα "Πανδημία και Σύνταγμα: Οικονομία και Εργασιακές Σχέσεις".
Tο πρόγραμμα πολιτειακής εκπαίδευσης «Νέοι Πολίτες και Σύνταγμα» συνεχίζει τις εξ αποστάσεως εκπαιδευτικές δράσεις με τη διοργάνωση του 5ου Σεμιναρίου (Workshop) στις 7 Μαΐου 2020.