Γεφυρώνοντας το χάσμα ασφάλειας, απορρήτου και προστασίας δεδομένων για μικρότερες επιχειρήσεις στην Ευρώπη – SENTINEL

Γεφυρώνοντας το χάσμα ασφάλειας, απορρήτου και προστασίας δεδομένων για μικρότερες επιχειρήσεις στην Ευρώπη - SENTINEL

Το Ίδρυμα Θεμιστοκλή & Δημήτρη Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (ΚΕΣΔ) σε συνεργασία με φορείς από Ελλάδα, Λουξεμβούργο, Βέλγιο, Ιρλανδία, Γερμανία, Γαλλία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Μάλτα και Ελβετία υλοποιεί το συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο, με τίτλο «Γεφυρώνοντας το χάσμα ασφάλειας, απορρήτου και προστασίας δεδομένων για μικρότερες επιχειρήσεις στην Ευρώπη» – “Bridging the security, privacy and data protection gap for smaller enterprises in Europe — SENTINEL” Grant Agreement number: 101021659 — SENTINEL — H2020-SU-DS-2018-2019-2020 / H2020-SU-DS-2020.

Πάνω από 25 εκατομμύρια ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πολλαπλές προκλήσεις, που σχετίζονται με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Προκλήσεις που έχουν αν κάνουν τόσο με θέματα ευαισθητοποίησης όσο και με πιο πρακτικά ζητήματα, όπως την έλλειψη ενός πρακτικού οδηγού συμμόρφωσης σε θέματα προσωπικών δεδομένων. Στόχος του έργου είναι να ενισχύσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναφορικά με τις πολιτικές ασφάλειας και προστασίας δεδομένων που οφείλουν να εφαρμόσουν στις εσωτερικές τους διαδικασίες, ενσωματώνοντας και συνδυάζοντας ήδη δοκιμασμένες τεχνολογίες με νέες πιο καινοτόμες και εξελιγμένες, όπως το “Identity Management System for human-centric data portability”.

Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του έργου.