Πολύγλωσσος Οδηγός Πρόληψης σε θέματα υγείας

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή & Δημήτρη Τσάτσου, εκπόνησε Πολύγλωσσο Οδηγό Πρόληψης σε θέματα Υγείας για την πληροφόρηση και την ευαισθητοποίηση των μεταναστών. Σκοπός του Οδηγού Πρόληψης αποτελεί η έγκυρη ενημέρωση του μεταναστευτικού πληθυσμού σχετικά με ενέργειες απαραίτητες για την πρόληψη σε θέματα υγείας,

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή & Δημήτρη Τσάτσου, εκπόνησε Πολύγλωσσο Οδηγό Πρόληψης σε θέματα Υγείας για την πληροφόρηση και την ευαισθητοποίηση των μεταναστών
Σκοπό του Οδηγού Πρόληψης αποτελεί η έγκυρη ενημέρωση του μεταναστευτικού πληθυσμού σχετικά με ενέργειες απαραίτητες για την πρόληψη σε θέματα υγείας, ανάλογα με το φύλο και την ηλικία, καθώς και για τους πιθανούς κινδύνους, αλλά και η παροχή ουσιαστικής και διαδικαστικής πληροφόρησης για τη δομή και τη διάρθρωση του συστήματος υγείας στην Ελλάδα και τα σχετικά δικαιώματα των μεταναστών. Παρέχεται ενημέρωση για  τη λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης στην Ελλάδα, τις αρμοδιότητες των βασικών υπηρεσιών που αφορούν τους αλλοδαπούς και τους μετανάστες, τις διαδικασίες για τη διεξαγωγή εξετάσεων και θεραπειών καθώς και στοιχεία επικοινωνίας με τους αρμόδιους φορείς στους οποίους μπορούν να απευθύνονται. 
Ο Οδηγός, εκτός από τα Ελληνικά, είναι διαθέσιμος στα Αγγλικά, Γαλλικά, Ρουμάνικα, Αλβανικά, Ρωσικά, Αραβικά, Ουρντού, Ταγκαλόγκ, Χίντι και Μπάνγκλα. 

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης 1.6/10: «Έντυπος Πολύγλωσσος Οδηγός Πρόληψης σε θέματα υγείας για την πληροφόρηση και την ευαισθητοποίηση των μεταναστών» και συγχρηματοδοτήθηκε κατά 75% από Κοινοτικούς Πόρους και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.