26 Οκτωβρίου 2022: Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (ειδικά θέματα) και Ειδικά Ζητήματα Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (ειδικά θέματα) και Ειδικά Ζητήματα Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας», στις 26/10/2022, ημέρα Τετάρτη, και ώρες 17:00-21:00.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται κυρίως σε δικηγόρους, στελέχη εταιρειών, δικηγορικών γραφείων & δικηγορικών εταιρειών, αλλά και δασολόγους, πολεοδόμους, περιβαλλοντολόγους, πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες, μηχανικούς περιβάλλοντος, και σε όλες τις συναφείς ειδικότητες, καθώς και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες των συναφών ειδικοτήτων με το Περιβαλλοντικό και Δασικό Δίκαιο.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπό του σεμιναρίου αποτελεί η εξέταση ζητημάτων  της περιβαλλοντικής αδειοδότησης τόσο από πρίσμα νομοθετικό, όσο και νομολογιακό. Ταυτόχρονα, εξετάζεται η αλληλεπίδραση ενωσιακού και εθνικού δικαίου στον τομέα αυτόν. Εκτίθενται γενικά ζητήματα του Ν. 4014/2011, αλλά και ειδικές «αδειοδοτήσεις», π.χ. ΑΠΕ.

Στο δεύτερο τμήμα του σεμιναρίου, επισκοπείται η ειδική περιβαλλοντική νομοθεσία των αποβλήτων, των δασών και του αιγιαλού – παραλίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

  1. Γενική παρουσίαση Ν. 4014/2011, όπως ισχύει
  2. Ειδικά ζητήματα Ν. 4014/2011, όπως ισχύει, λ.χ. αδειοδοτήσεις έργων σε ευαίσθητα οικοσυστήματα, αδειοδότηση ΑΠΕ
  3. Νομολογία του ΣτΕ για την περιβαλλοντική αδειοδότηση: παρελθόν και παρόν  – θέματα της ΑΕΠΟ, της ΜΠΕ, του ακυρωτικού ελέγχου κλπ.
  4. Νομοθεσία για τα απόβλητα (ενωσιακή και εθνική)
  5. Δασικό Δίκαιο (χαρακτηρισμοί – αναδασώσεις – Δασικοί Χάρτες)
  6. Βασική νομοθεσία του αιγιαλού και παραλίας (με έμφαση: οριοθέτηση, παραχώρηση χρήσης κλπ.)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Παναγιώτης Γαλάνης

Ο Παναγιώτης Γαλάνης είναι Δικηγόρος, νομικός σύμβουλος Περιβαλλοντικού-Πολεοδομικού Δικαίου, Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Νομικής ΕΚΠΑ και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης στο Δίκαιο Περιβάλλοντος.

Ασχολείται ερευνητικά, συγγραφικά και επαγγελματικά με το Δίκαιο Περιβάλλοντος και το Πολεοδομικό Δίκαιο.

Έχει συγγράψει εγχειρίδια δικαίου περιβάλλοντος, με τίτλο «Δημόσιο Δίκαιο της Αναδάσωσης», «Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αδειοδότηση» (εκδ. Νομ. Βιβλιοθήκη) και «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στο Δίκαιο του Περιβάλλοντος» (Πρακτικά Θέματα-Νομολογία), καθώς και συγγράμματα Ατομικών Δικαιωμάτων και Διοικητικού Δικαίου. Έχει συγγράψει, επίσης, περισσότερες από 50 μελέτες δημοσιευθείσες (ή υπό δημοσίευση) σε νομικά περιοδικά (εκδ. Νομ. Βιβλιοθήκη, Σάκκουλας κλπ.), όπως και σχολιασμούς αποφάσεων.

Παράλληλα, έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε συνέδρια ποικίλων φορέων, π.χ. ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, ΕΜΠ και σε σχετικούς φορείς με το περιβάλλον, π.χ. Hellas GIS, ενώ έχει πραγματοποιήσει και προσκεκλημένες εισηγήσεις, σε συναφή αντικείμενα.

Αξία συμμετοχής:

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 80€
Για νομικά πρόσωπα: 100€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 20/10/2022
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 12/10/22, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.
Για να ενημερωθείτε σχετικά με την εκπτωτική πολιτική του Ιδρύματος, παρακαλούμε ανατρέξτε εδώ.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο  seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Με το πέρας του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης και θα αποσταλεί ηλεκτρονικά το υλικό που θα διδαχθεί στο σεμινάριο.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο  seminars@cecl.gr.