Εκπτωτική Πολιτική Σεμιναρίων

  • Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας (η έκπτωση δεν μπορεί να συνδυαστεί με κάποια άλλη έκπτωση)
  • Ασκούμενοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως ταυτότητας ασκούμενου (η έκπτωση δεν μπορεί να συνδυαστεί με κάποια άλλη έκπτωσης)
  • Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας (η έκπτωση δεν μπορεί να συνδυαστεί με κάποια άλλη έκπτωση)
  • Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%
  • Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής