5 Ιουλίου 2022: Το Νέο Πτωχευτικό Δίκαιο (Ν. 4738/2020)

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Το Νέο Πτωχευτικό Δίκαιο (Ν. 4738/2020)», στις 5/07/2022, ημέρα Τρίτη, και ώρες 16:00-21:00.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε νομικούς, δικηγόρους και ασκούμενους δικηγόρους που ασχολούνται με το εταιρικό και το πτωχευτικό Δίκαιο.

Επίσης, απευθύνεται σε λογιστές, ορκωτούς ελεγκτές καθώς και ελεγκτικές εταιρείες κατά το μέτρο που απασχολούνται με πτωχεύσεις και διαδικασίες εξυγίανσης ή πτώχευσης.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ανάλυση του συνόλου των προπτωχευτικών και πτωχευτικών διαδικασιών του Ν. 4738/2020, ως αυτός τροποποιήθηκε και είναι εν ισχύ με τους Ν. 4818/2021 και Ν. 4821/2021.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Στο σεμινάριο θα αναλυθούν:

α. Διαδικασία πρόληψης πτώχευσης

β. Εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών

γ. Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης

δ. Πτώχευση

ε. Πτώχευση μικρού αντικειμένου

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Νικόλαος Πέττας

Ο Νικόλαος Πέττας είναι Δικηγόρος Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στο Φορολογικό Δίκαιο.

Τα τελευταία έτη είναι Νομικός Σύμβουλος σε Επιμελητήριο, ασχολούμενος με την παροχή νομικών γνωμοδοτήσεων, αναφορικά με τους εταιρικούς μετασχηματισμούς. Κατά το παρελθόν υπήρξε συνεργάτης δικηγορικών εταιρειών (2015-2020). Κύρια αντικείμενα ενασχόλησης του αποτελούν το Φορολογικό Δίκαιο, το Εταιρικό Δίκαιο και το Πτωχευτικό Δίκαιο.

Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή εγχειριδίων Φορολογικού Δικαίου (Έμμεσες Τεχνικές Προσδιορισμού Φορολογητέας Ύλης, Νομική Βιβλιοθήκη, 2020, Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, Νομική Βιβλιοθήκη, 2021), ενώ άρθρα του έχουν δημοσιευθεί στο Νομικό Σύμβουλιο και στο Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών. Εσχάτως δε, διδάσκει Φορολογικό Δίκαιο σε πρόγραμμα προετοιμασίας υποψηφίων για τον Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

Αξία συμμετοχής:

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 75€
Για νομικά πρόσωπα: 95€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 30/06/2022
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 22/06/22, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.
Για να ενημερωθείτε σχετικά με την εκπτωτική πολιτική του Ιδρύματος, παρακαλούμε ανατρέξτε εδώ.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο  seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο  seminars@cecl.gr.