28 Ιουνίου 2022: Πρακτικά Ζητήματα Περιβαλλοντικού και Πολεοδομικού Δικαίου

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Πρακτικά Ζητήματα Περιβαλλοντικού και Πολεοδομικού Δικαίου», στις 28/06/2022, ημέρα Τρίτη, και ώρες 17:00-21:00.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται κυρίως σε δικηγόρους, στελέχη εταιρειών, δικηγορικών γραφείων & δικηγορικών εταιρειών, αλλά και δασολόγους, πολεοδόμους, περιβαλλοντολόγους, πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες, μηχανικούς περιβάλλοντος, και σε όλες τις συναφείς ειδικότητες, καθώς και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες των συναφών ειδικοτήτων με το Περιβαλλοντικό και Πολεοδομικό Δίκαιο.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπό του σεμιναρίου αποτελεί η εξέταση ζητημάτων  της περιβαλλοντικής αδειοδότησης τόσο από πρίσμα νομοθετικό, όσο και νομολογιακό. Ταυτόχρονα, εξετάζεται η αλληλεπίδραση ενωσιακού και εθνικού δικαίου στον τομέα αυτόν. Εκτίθενται γενικά ζητήματα του Ν. 4014/2011, αλλά και ειδικές «αδειοδοτήσεις», π.χ. ΑΠΕ. Επίσης, εξετάζονται ζητήματα δασικού δικαίου,

Στο δεύτερο τμήμα του σεμιναρίου, επισκοπείται η ειδική πολεοδομική νομοθεσία αναφορικά με τις ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις, τις οικοδομικές άδειες και τις χρήσεις γης, ζητήματα που απασχολούν κατά κόρον τη νομική πράξη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

  • Γενική παρουσίαση Ν. 4014/2011, όπως ισχύει Ειδικά ζητήματα Ν. 4014/2011, όπως ισχύει, λ.χ. αδειοδοτήσεις έργων σε ευαίσθητα οικοσυστήματα, αδειοδότηση ΑΠΕ – Νομολογία του ΣτΕ για την περιβαλλοντική αδειοδότηση: παρελθόν και παρόν  – θέματα της ΑΕΠΟ, της ΜΠΕ, του ακυρωτικού ελέγχου κλπ.
  • Δασικό Δίκαιο (χαρακτηρισμοί – αναδασώσεις – Δασικοί Χάρτες)
  • Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις (άρση, επανεπιβολή με τον Ν. 4759/2020)
  • Οικοδομικές άδειες – χρήσεις γης: νομοθεσία και νομολογία

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Παναγιώτης Γαλάνης

Ο Παναγιώτης Γαλάνης είναι Δικηγόρος, νομικός σύμβουλος Περιβαλλοντικού-Πολεοδομικού Δικαίου, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης στο Δίκαιο Περιβάλλοντος Νομικής ΕΚΠΑ και στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το Πάντειο Πανεπιστήμιο και Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου στη Νομική Σχολή.

Ασχολείται ερευνητικά, συγγραφικά και επαγγελματικά (γνωμοδοτικά κυρίως) με το Δίκαιο Περιβάλλοντος και το Πολεοδομικό Δίκαιο. Έχει συγγράψει σχετικό εγχειρίδιο με τίτλο: «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στο Δίκαιο του Περιβάλλοντος» (Πρακτικά Θέματα-Νομολογία), καθώς και άλλες τέσσερις μονογραφίες. Έχει συγγράψει, επίσης, περισσότερες από 40 μελέτες δημοσιευθείσες (ή υπό δημοσίευση) σε νομικά περιοδικά (εκδ. Νομ. Βιβλιοθήκη, Σάκκουλας κλπ.), όπως και σχολιασμούς αποφάσεων.

Παράλληλα, έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε συνέδρια ποικίλων φορέων, π.χ. ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, ΕΜΠ και σε σχετικούς φορείς με το περιβάλλον, π.χ. Hellas GIS, ενώ έχει πραγματοποιήσει και προσκεκλημένες εισηγήσεις, σε συναφή αντικείμενα.

Αξία συμμετοχής:

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 75€
Για νομικά πρόσωπα: 95€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 23/06/2022
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 15/06/22, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.
Για να ενημερωθείτε σχετικά με την εκπτωτική πολιτική του Ιδρύματος, παρακαλούμε ανατρέξτε εδώ.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο  seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο  seminars@cecl.gr.