17 Μαΐου 2022: Εμπορικά Σήματα και Ευρεσιτεχνίες

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα “Εμπορικά Σήματα και Ευρεσιτεχνίες”, στις 17/05/2022, ημέρα Τρίτη, και ώρες 16:00-21:00.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε νομικούς,  δικηγόρους και ασκούμενους δικηγόρους που ασχολούνται με το δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας, σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές των νομικών σχολών με ακαδημαϊκό και επαγγελματικό ενδιαφέρον για την οικεία θεματική,  στελέχη εμπορικών επιχειρήσεων και βιομηχανιών, στελέχη γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας, ερευνητές, marketing managers και στελέχη διαφημιστικών εταιρειών.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση σε επίκαιρα θέματα του δικαίου των  εμπορικών σημάτων και των ευρεσιτεχνιών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1.Εμπορικά Σήματα:

α. Το ισχύον νομικό πλαίσιο κατοχύρωσης και   προστασίας των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών  σημάτων

β. Ο διακριτικός χαρακτήρας του σήματος και οι λόγοι απαραδέκτου

γ. Το περιεχόμενο του δικαιώματος και οι προϋποθέσεις κτήσης και απώλειάς του

δ. Έννομη προστασία έναντι της προσβολής σήματος

2. Ευρεσιτεχνίες:

α.  Το ισχύον νομικό πλαίσιο κατοχύρωσης και προστασίας των εθνικών ευρεσιτεχνιών

β. Το περιεχόμενο του δικαιώματος και οι προϋποθέσεις κτήσης και απώλειάς του

γ. Πιστοποιητικό υποδείγματος χρησιμότητας

δ. Ευρεσιτεχνίες και μεταφορά τεχνολογίας

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:
Ηλιάνα Κωστή

Η Ηλιάνα Κωστή είναι Δικηγόρος Αθηνών με κύρια αντικείμενα ενασχόλησης την προστασία διανοητικής ιδιοκτησίας, την προστασία της ιδιωτικότητας και το δίκαιο τεχνολογίας, αν. μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και υποψήφια διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα προσωπικά δεδομένα και την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι βασικοί τομείς έρευνας της είναι η προκατάληψη στην τεχνητή νοημοσύνη, η διαφάνεια των αλγορίθμων των ψηφιακών κοινωνικών δικτύων και τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας υπό το πρίσμα της τεχνητής νοημοσύνης.

Τέλος είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης και δύο ευρωπαϊκών επιτροπών του CCBE (IT Law και Future of The Legal Professions and Legal Services).

Αξία συμμετοχής:

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 75 €
Για νομικά πρόσωπα: 95 €
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 12/05/2022
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 4/05/22, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.
Για να ενημερωθείτε σχετικά με την εκπτωτική πολιτική του Ιδρύματος, παρακαλούμε ανατρέξτε εδώ.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο  seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο  seminars@cecl.gr.