13 Απριλίου 2022: Εθνικό Κτηματολόγιο: Κατάρτιση και Τήρηση Σύμφωνα με τα Νεότερα Νομοθετικά Δεδομένα

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Εθνικό Κτηματολόγιο: Κατάρτιση και Τήρηση Σύμφωνα με τα Νεότερα Νομοθετικά Δεδομένα », στις 13/04/2022, ημέρα Τετάρτη, και ώρες 16:00-21:00.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους που ασχολούνται με υποθέσεις του Κτηματολογίου και με το δίκαιο της ιδιοκτησίας, καθώς επίσης σε συμβολαιογράφους, υποθηκοφύλακες, τοπογράφους-μηχανικούς, και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, σπουδαστές νομικών τμημάτων και τμημάτων τοπογραφίας και εν γένει επιστήμονες και επαγγελματίες συναφών κλάδων.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να καλυφθεί η ανάγκη για περιοδική, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση όλων των φορέων και επαγγελματιών του χώρου που εμπλέκονται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας κατάρτισης και λειτουργίας του Κτηματολογίου προκειμένου να ενημερώνονται για τις πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν στον θεσμό και να εμπεδώνεται η αξία του για τη διασφάλιση της ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας, καθώς και για την άσκηση μιας σειράς δημόσιων πολιτικών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Μετρώντας πάνω από ένα τέταρτο του αιώνα λειτουργίας του Κτηματολογίου, το θεσμικό του πλαίσιο έχει μεταβληθεί πολλές φορές με αιχμή τους πιο πρόσφατους νόμους 4164/2013, 4512/2018, 4602/2019 και 4821/2021.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο μεταξύ των δύο τελευταίων σημαντικών τροποποιήσεων έχουν τροποποιηθεί διατάξεις που αφορούν τόσο στη σύνταξη όσο και στη λειτουργία του Κτηματολογίου με έξι (!) ακόμη νόμους. Σε αντίθεση με τους δύο αρχικούς και βασικούς νόμους 2308/1995 και 2664/1998, οι νομοθετικές αυτές προσαρμογές δεν είναι πάντοτε προϊόν ενός στρατηγικού σχεδιασμού, αλλά συγκυριακής αντιμετώπισης ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την κατάρτιση και λειτουργία του Κτηματολογίου. Η δε καθυστέρηση της ολοκλήρωσής του δεν συμβάλλει στην εμπέδωση του θεσμού τόσο από συναφείς με το θεσμό επαγγελματικές τάξεις όσο και από τους πολίτες που είναι και οι τελικοί χρήστες. Με τα δεδομένα αυτά θα επιχειρηθεί μια κριτική θεώρηση σ’ ένα πρώτο μέρος του νομικού καθεστώτος της διαδικασίας της κτηματογράφησης για τη δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου και σ’ ένα δεύτερο μέρος του νομικού καθεστώτος της τήρησής του.

Α΄ ΜΕΡΟΣ: ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

1. Ορισμός και σκοπός του Κτηματολογίου – Νομική φύση του Κτηματολογίου

2. Αρχές του Κτηματολογίου – Διαφορές από το σύστημα μεταγραφών και υποθηκών

3. Νομική φύση της κτηματογράφησης

4. Κήρυξη περιοχής υπό κτηματογράφηση – Φορέας σύνταξης του Κτηματολογίου

5. Δηλώσεις εγγραπτέων δικαιωμάτων

6. Παροχή στοιχείων σε Δημόσιες Αρχές – Κτηματογράφηση και Δημόσια Περιουσία

7. Σύνταξη προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων

8. Έλεγχος νομιμότητας

9. Ανάρτηση των στοιχείων της κτηματογράφησης

10. Διατυπώσεις για τη σύνταξη συμβολαίων, για τη διεξαγωγή δικών και για τις εγγραφές στα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών μετά την ανάρτηση των στοιχείων κτηματογράφησης

11. Αιτήσεις διόρθωσης

12. Υποβολή και εξέταση ενστάσεων από Επιτροπή

13. Αναμόρφωση των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων μετά την εξέταση των αιτήσεων διόρθωσης και των ενστάσεων – Συνεργασία με υποθηκοφυλακεία

14. Περαίωση της κτηματογράφησης και πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία

Β΄ ΜΕΡΟΣ:  ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

1. Έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου

2. Φορέας τήρησης του Κτηματολογίου – Κτηματολογικά γραφεία πριν την ισχύ του Ν. 4512/2018

3. Μετάβαση από το σύστημα μεταγραφών και υποθηκών στο σύστημα Κτηματολογίου

4. Φορέας τήρησης του Κτηματολογίου – Κτηματολογικά γραφεία μετά την ισχύ του Ν. 4512/2018

5. Κτηματολογικά στοιχεία

6. Αντικείμενο των κτηματολογικών εγγραφών – Δαπάνη εγγραφής

7. Πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία – Νομική φύση και δικαστική αμφισβήτηση

8. Οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών και έννομα αποτελέσματα αυτής

9. Μεταγενέστερες εγγραφές έως την οριστικοποίηση της πρώτης εγγραφής

10. Περιερχόμενα στο Δημόσιο ακίνητα με την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών

11. Περιεχόμενο του κτηματολογικού βιβλίου

12. Καταχωριζόμενες στα κτηματολογικά φύλλα πράξεις

13. Έννομα αποτελέσματα επιγενόμενων κτηματολογικών εγγραφών, μετά δηλαδή την οριστικοποίηση της πρώτης εγγραφής

14. Εμβαδόν και όρια ακινήτου στο σύστημα του Κτηματολογίου

15. Η χρησικτησία στο σύστημα του Κτηματολογίου

16. Διαδικασία κτηματολογικών εγγραφών – Έλεγχος νομιμότητας – Προσφυγές κατά αποφάσεων των προϊσταμένων των κτηματολογικών γραφείων και των υποκαταστημάτων τους

17. Διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών – Πρόδηλα σφάλματα – Λοιπές περιπτώσεις

18. Δημοσιότητα των κτηματολογικών στοιχείων – Χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων από τα κτηματολογικά βιβλία 19. Κτηματολογικά γραφεία Ρόδου – Κω – Λέρου – Κτηματολογικό γραφείο Καλλιθέας και Παλ. Φαλήρου

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Παναγιώτης Ματθαίου

Ο Παναγιώτης Ματθαίου είναι πτυχιούχος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Διδάκτορας Νομικής της Σορβόννης (Université Paris II). Από το 1997 είναι δικηγόρος της τότε ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., μετέπειτα Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. και νυν του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Η ενασχόλησή του με τον θεσμό του Κτηματολογίου ανατρέχει στο 1995 ως μέλος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής του Ν. 2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο. Ήταν επίσης μέλος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής του Ν. 4512/2018 για τη σύσταση του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Έχει συγγράψει το πρώτο βιβλίο που αφορά στον θεσμό με τίτλο: «Το Εθνικό Κτηματολόγιο. Νομικές διαστάσεις», εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 2000, σελ. XVII+435 (Πρόλογος ομ. Καθ. Γ. Κασιμάτης). Πρόσφατα κυκλοφόρησε το νέο του βιβλίο με τίτλο: «Το Δίκαιο του Εθνικού Κτηματολογίου. Μια θεσμική θεώρηση», Εκδόσεις Σάκκουλα, 2019, σελ. XII+351 (Πρόλογος αν. Καθ. Π.-Μ. Ευστρατίου).

Έχει εξειδίκευση στο Δημόσιο Δίκαιο και ειδικότερα σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είναι μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου από συστάσεώς του. Δίδαξε στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Έχει διατελέσει ειδικός συνεργάτης του Υπουργείου Εξωτερικών και μέλος του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Ε.ΚΕ.Α.. Συμμετείχε σε συνέδρια και νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Είναι μέλος επιστημονικών ενώσεων και έχει συνεργαστεί με επιστημονικούς – ερευνητικούς φορείς.

Έχει πολλές δημοσιεύσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Αξία συμμετοχής:

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 95€
Για νομικά πρόσωπα: 125€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 7/04/2022
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 31/03/22, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.
Για να ενημερωθείτε σχετικά με την εκπτωτική πολιτική του Ιδρύματος, παρακαλούμε ανατρέξτε εδώ.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο  seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο  seminars@cecl.gr.