Εκδόσεις

Ποια είναι η εκδοτική δραστηριότητα του Κέντρου;

Το Κέντρο εκδίδει από το 1995, σε συνεργασία με τους εκδοτικούς οίκους Αντ. Ν. Σάκκουλα, Κριτική, Σάκκουλα, Παπαζήση και Σαββάλα, μονογραφίες, μελέτες και συλλογικούς τόμους σε θέματα δημοσίου δικαίου, ευρωπαϊκών θεσμών και δημόσιων πολιτικών. Οι επιστημονικές σειρές του Κέντρου είναι οι ακόλουθες:

 • Συλλογικοί Τόμοι
 • Δοκίμια για την Πολιτική και το Σύνταγμα
 • Σύγχρονοι Στοχαστές για τη Δημοκρατία και το Σύνταγμα
 • Συγκριτικό συνταγματικό δίκαιο
 • Επίκαιρα θεσμικά ζητήματα
 • Κοινωνική πολιτική και υγεία
 • Συνταγματικό Δίκαιο στην Ευρώπη – Μελέτες
 • Πολιτεία-Σύνταγμα-Ευρώπη
 • Δίκαιο και δημόσιες πολιτικές
 • Forum Σύγχρονη πολιτεία
 • Κυπριακά μελετήματα

Έως σήμερα έχουν εκδοθεί από τις σειρές του Κέντρου περισσότερα από 120 βιβλία.

Οι εκδόσεις του Κέντρου είναι διαθέσιμες στον εκδοτικό οίκο Αντ. Ν. Σάκκουλα, στις Εκδόσεις Παπαζήση καθώς και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία.