Το ζωντανό Σύνταγμα στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα, 07/02/19