Ξενοφών Ι. Κοντιάδης

Καθηγητής Ξενοφών Ι. Κοντιάδης

Ο Ξενοφών Κοντιάδης είναι Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου και Πρόεδρος Δ.Σ. – Επιστημονικός Διευθυντής του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου με έδρα την Αθήνα. Από τον Νοέμβριο του 2008 είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Institute for European Constitutional Sciences (Hagen – Γερμανία). Από τον Οκτώβριο του 2013 συντονιστής του “Research Group on Constitution-Making and Constitutional Change”` της Διεθνούς Ένωσης Συνταγματικού Δικαίου (IACL).

Για αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα πιέστε εδώ