13 Δεκεμβρίου 2023
Χρηματοοικονομική λογιστική για νομικούς

Βασικές αρχές και το πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων Το λογιστικό κύκλωμα της επιχείρησης - έσοδα/έξοδα/προσδιορισμός αποτελεσμάτων Ανάγνωση οικονομικών καταστάσεων, προσαρτημάτων ισολογισμών, ισοζυγίων γενικής λογιστικής, φορολογικών εντύπων, χρηματοοικονομικών δεικτών.

Πού απευθύνεται;

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε νομικούς (δικηγόρους, νομικούς συμβούλους).

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει τις βασικές γνώσεις που είναι απαραίτητες ώστε οι νομικοί σύμβουλοι να μπορούν:

1) Να αντιληφθούν τις βασικές αρχές και το πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων

2) Να αντιληφθούν και να κατανοήσουν το λογιστικό κύκλωμα της επιχείρησης – έσοδα/έξοδα/προσδιορισμός αποτελεσμάτων

3) Να αποκτήσουν ευχέρεια στην ανάγνωση οικονομικών καταστάσεων, προσαρτημάτων ισολογισμών, ισοζυγίων γενικής λογιστικής, φορολογικών εντύπων, χρηματοοικονομικών δεικτών.

Περιεχόμενο

  • Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική
  • Λογιστικά αρχεία και στοιχεία
  • Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο
  • Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
  • Η διπλογραφική μέθοδος λογιστικών εγγραφών
  • Η απλογραφική μέθοδος λογιστικών εγγραφών
  • Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις στα απλογραφικά βιβλία
  • Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις στα διπλογραφικά βιβλία
  • Διανομή κερδών
  • Χρηματοοικονομικοί δείκτες

Εισηγητής

Ο Νίκος Μπαρμπάκος είναι οικονομολόγος, μέλος του Ο.Ε.Ε., με σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πειραιά (Οικονομική Επιστήμη) και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (MBA International). Ακόμη, είναι διαπιστευμένος διαμεσολαβητής του Υ.Δ.Δ.Α.Δ.

Διαθέτει πλούσια εργασιακή εμπειρία ως χρηματοοικονομικός αναλυτής και σύμβουλος επιχειρήσεων. Είναι συνιδρυτής της εταιρείας «Κύβος Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι» και δραστηριοποιείται στον κλάδο των λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, της διαχείρισης επενδυτικών προγραμμάτων, της εκπόνησης οικονομοτεχνικών μελετών, της τραπεζικής διαμεσολάβησης και των υπηρεσιών συμβουλευτικής δημοσίου τομέα.

Μέθοδος διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

Εκπαιδευτικό υλικό

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν υλικό από την παρουσίαση του σεμιναρίου, υποδείγματα οικονομικών καταστάσεων, προσαρτημάτων, ισοζυγίων, ημερολογίων, φορολογικών εντύπων και υλικό από πραγματικές υποθέσεις για την κατανόηση του αντικειμένου.

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων .

Χρόνος διεξαγωγής

Ημερομηνία διεξαγωγής: 13/12/23

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 17:00-21:00

Κόστος συμμετοχής

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 80,00€
Για νομικά πρόσωπα: 100,00€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 7/12/23
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 29/11/23, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.*

*Η ολοκλήρωση της εγγραφής πραγματοποιείται με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου.

Εκπτωτική Πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως σχετικού δικαιολογητικού(βεβαίωση ή πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου)
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

Ακύρωση συμμετοχής

Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, χωρίς επιβάρυνση, το αργότερο 3 ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, αλλιώς επιβαρύνεται με 50% επί του ποσού.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 36 23 029 εσωτ. 111, ώρες 09:30-17:30 ή στο e-mail: seminars@cecl.gr.