28 Νοεμβρίου 2023
Metaverse

Κατάρτιση των συμμετεχόντων, ώστε να αποκτήσουν ερεθίσματα και να μπορέσουν να ανταποκριθούν άμεσα και αποτελεσματικά στα νέα νομικά και επιχειρηματικά δεδομένα που αναδύονται στο -για την ώρα-αβέβαιο και μεταβαλλόμενο περιβάλλον του Metaverse.

Πού απευθύνεται;

Το σεμινάριο απευθύνεται σε έμπειρους και νέους νομικούς, δικηγόρους και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων, φοιτητές νομικής.

Σκοπός

Ο επιδιωκόμενος σκοπός είναι η κατάλληλη κατάρτιση των συμμετεχόντων, ώστε να αποκτήσουν ερεθίσματα και να μπορέσουν να ανταποκριθούν άμεσα και αποτελεσματικά στα νέα νομικά και επιχειρηματικά δεδομένα που αναδύονται στο -για την ώρα-αβέβαιο και μεταβαλλόμενο περιβάλλον του Metaverse.

Περιεχόμενο

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι

1. Τι είναι το Metaverse ή Μετασύμπαν

 • Κοινωνικά δίκτυα και διαδικτυακά παιχνίδια
  • Τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται
 • Πρόσβαση στο Metaverse
  • Avatars

2. Εργαλεία του Metaverse

 • XR-VR-AR
 • ΑΙ
  • Digital twins
  • Χρήση εργαλείων σε διάφορους τομείς (Ιατρική- αθλητές – ένοπλες δυνάμεις/στρατός)

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ

3. Προκλήσεις – νομικές επιπτώσεις του Metaverse

 • Cyberisks
  • Avatars/chatbots
 • Εγκληματικότητα στο Metaverse (απειλή/ παρενόχληση/κλοπή)
 • Προσωπικά δεδομένα – προστασία της ιδιωτικότητας
 • Εμπορικά ζητήματα
  • Πνευματικά δικαιώματα
  • Βιομηχανική ιδιοκτησία
 • Αστικά ζητήματα
  • Δικαιώματα ιδιοκτησίας
 • Τυχερά Παίγνια
 • Ισχύουσα νομοθεσία
  • ΑΙ ACT
  • GDPR

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ

4. Ηθική και Metaverse

 • Ηθικές αξίες και κανόνες ηθικής
 • Θέματα δεδομένων και ηθικές αξίες

5. To Μέλλον της νομοθεσίας 

 • Kενά και ανάγκες νομοθεσίας
 • Ανάγκη συνεργασιών μεταξύ κρατών

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV

6. Digitalization και ευκαιρίες στο Metaverse

 • Σχέση Metaverse – επιχειρήσεις 
 • Θέματα απασχόλησης 
 • Μultiskilling  δικηγόρων 

7. Πλαίσιο λειτουργίας του Metaverse

 • Ευρώπη και Metaverse
 • Άλλες χώρες και Metaverse

8. Νομική επιστήμη στο Metaverse

 • Δικηγόροι  
 • Δικαστές  Δικαστήρια – Θεσμοί

Εισηγήτρια

Η Βιργινία Κόκιου είναι δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και νομική σύμβουλος του Ειδικού Γραμματέα Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην Προεδρία της Κυβέρνησης. Υπήρξε νομική σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης όπου συμμετείχε στην επιτροπή για την μεταφορά της Οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών  μέσων (AVMSD) στο Ελληνικό Δίκαιο και εσωτερική (inhouse) δικηγόρος στην εταιρεία Universal Music Publishing Greece.

Έχει πολυετή εμπειρία στο δίκαιο των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της πνευματικής ιδιοκτησίας, συμβουλεύοντας  πελάτες σε θέματα για τον τύπο, τα δικαιώματα των δημιουργών και των εκδοτών καθώς και θέματα οργανισμών συλλογικής διαχείρισης. Έχει γνώση Εταιρικού Δικαίου ασκώντας συμβουλευτική δικηγορία σε Ελληνικές και διεθνείς εταιρείες κυρίως σε θέματα πολιτικής συμμόρφωσης, προστασίας προσωπικών δεδομένων/GDPR, ηλεκτρονικού εμπορίου, διαφήμισης, τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) και τεχνολογίας, εμπορικών πρακτικών και ενσωμάτωσης ευρωπαϊκών οδηγιών στην ελληνική έννομη τάξη.

Είναι απόφοιτος του τμήματος  νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και έχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στο δίκαιο των Τηλεπικοινωνιών και των Μέσων Ενημέρωσης από το Πανεπιστήμιο Paul Cezanne στην Aix En Provence της Γαλλίας.

Μιλάει άπταιστα αγγλικά και γαλλικά.

Μέθοδος διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

Εκπαιδευτικό υλικό

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν υλικό του σεμιναρίου και τα αποτελέσματα από τις ερωτήσεις που θα απαντηθούν και το “word cloud” που θα δημιουργηθεί. 

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων .

Χρόνος διεξαγωγής

Ημερομηνία διεξαγωγής: 28/11/23

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 16:00-21:00

Κόστος συμμετοχής

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 100,00€
Για νομικά πρόσωπα: 120,00€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 23/11/23
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 15/11/23, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.*

*Η ολοκλήρωση της εγγραφής πραγματοποιείται με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου.

Εκπτωτική Πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως σχετικού δικαιολογητικού(βεβαίωση ή πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου)
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

Ακύρωση συμμετοχής

Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, χωρίς επιβάρυνση, το αργότερο 3 ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, αλλιώς επιβαρύνεται με 50% επί του ποσού.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 36 23 029 εσωτ. 111, ώρες 09:30-17:30 ή στο e-mail: seminars@cecl.gr.