21 Νοεμβρίου 2023
Εισαγωγή στο νομικό πλαίσιο για την υλοποίηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Εισαγωγική παρουσίαση του νομικού πλαισίου των ανανεώσιμών πηγών ενέργειας,  η εφαρμογή του στην πράξη καθώς και τα βασικά νομικά βήματα για την υλοποίηση έργων ΑΠΕ. Στόχος είναι η συνεισφορά του νομικού υπόβαθρου, με πρακτικά βήματα, για την επιτυχημένη εγκατάσταση έργων ΑΠΕ.

Πού απευθύνεται;

Σε νομικούς του τομέα της ενέργειας, σε στελέχη ενεργειακών επιχειρήσεων,  σε μελετητές και εταιρείες παροχής υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση έργων ΑΠΕ.   

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εισαγωγική παρουσίαση του νομικού πλαισίου των ανανεώσιμών πηγών ενέργειας,  η εφαρμογή του στην πράξη καθώς και τα βασικά νομικά βήματα για την υλοποίηση έργων ΑΠΕ. Στόχος είναι η συνεισφορά του νομικού υπόβαθρου, με πρακτικά βήματα, για την επιτυχημένη εγκατάσταση έργων ΑΠΕ.

Περιεχόμενο

  • Παρουσίαση νομικού πλαισίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
  • Αδειοδότηση έργων ΑΠΕ
  • Δέσμευση της γης για την υλοποίηση των έργων
  • Προτεραιότητες για τη διασύνδεση των έργων ΑΠΕ στο Δίκτυο
  • Συμβάσεις για την ανάπτυξη, εξαγορά, και κατασκευή έργων ΑΠΕ
  • Ειδικά θέματα από τη νομολογία
  • Νέες νομοθετικές εξελίξεις

Εισηγητής

Νάσος Μιχελής

Δικηγόρος, LL.M. Μονάχου Γερμανίας. Partner στην δικηγορική εταιρεία MStR Law, Μιχελής – Στρογγυλάκη – Reinhardt. Μέλος του ευρωπαϊκού ομίλου Associated European Energy Consultants.

Ο κος Νάσος Μιχελής, είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής της Αθήνας, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο δίκαιο των συμβάσεων-αστικό δίκαιο από τη Νομική Σχολή του Μονάχου.

Έχει παρουσιάσει εισηγήσεις σε διάφορα συνέδρια και εκδηλώσεις για το δίκαιο των ΑΠΕ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει συγγράψει άρθρα, σχολιάσει δικαστικές αποφάσεις και συμμετάσχει σε συλλογικά έργα αναφορικά με το δίκαιο της ενέργειας.

Με την δικηγορική του εταιρεία MStR Law έχει υποστηρίξει νομικά έργα ΑΠΕ με εγκατεστημένη ισχύ πάνω από 2000 MW στην Ελλάδα. Υπήρξε υπότροφος του κρατιδίου της Βαυαρίας Γερμανίας και της Γαλλικής κυβέρνησης στο Ecole Nationale d’ Administration.      

Μέθοδος διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

Εκπαιδευτικό υλικό

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν σχέδια συμβάσεων σχετιζόμενα με την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ και το νομολογιακό υλικό του σεμιναρίου.

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων .

Χρόνος διεξαγωγής

Ημερομηνία διεξαγωγής: 21/11/23

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 16:00-21:00

Κόστος συμμετοχής

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 120,00€
Για νομικά πρόσωπα: 150,00€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 16/11/23
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 8/11/23, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.*

*Η ολοκλήρωση της εγγραφής πραγματοποιείται με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου.

Εκπτωτική Πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως σχετικού δικαιολογητικού(βεβαίωση ή πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου)
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

Ακύρωση συμμετοχής

Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, χωρίς επιβάρυνση, το αργότερο 3 ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, αλλιώς επιβαρύνεται με 50% επί του ποσού.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 36 23 029 εσωτ. 111, ώρες 09:30-17:30 ή στο e-mail: seminars@cecl.gr.