31 Οκτωβρίου 2023
Επίκαιρα θέματα στο πεδίο της απασχόλησης – Η προσαρμογή μετά το ν. 4808/2021

Εξοικείωση και ενημέρωση σχετικά με τις σημαντικότερες εργασιακές μεταρρυθμίσεις που επιχειρήθηκαν με την ψήφιση του Ν. 4808/2021 και η πρόκληση συζήτησης αναφορικά με την προσαρμογή σε αυτές.

Πού απευθύνεται;

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε νομικούς, δικηγόρους, μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές και ερευνητές, ανεξάρτητα εξειδίκευσης και εξοικείωσης  με τον τομέα του εργατικού δικαίου, νομικούς, στελέχη επιχειρήσεων που απασχολούνται με εργασιακά θέματα, μέλη διοίκησης συνδικαλιστικών οργανώσεων, λογιστές και φοροτεχνικούς.

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου, είναι η εξοικείωση και η ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με τις σημαντικότερες εργασιακές μεταρρυθμίσεις που επιχειρήθηκαν με την ψήφιση του Ν. 4808/2021 και η πρόκληση συζήτησης αναφορικά με την προσαρμογή σε αυτές κατά την μακρά μεταπανδημική περίοδο που διανύουμε.

Περιεχόμενο

  • Εισαγωγή – Μέτρα και ρυθμίσεις για την παρενόχληση και τη βία στην εργασία, καθώς και για την αποτροπή της άνισης μεταχείρισης και των απαγορευμένων διακρίσεων στις εργασιακές σχέσεις λόγω ένταξης σε ευπαθείς ομάδες, λόγω φύλου, οικογενειακής κατάστασης, ηλικίας, εθνοτικής καταγωγής κ.α.
  • Διευκολύνσεις για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και άδειες σχετικές με την προστασία της οικογένειας – Ζητήματα εργαζομένων ευπαθών ομάδων – Ζητήματα απώλειας αδειών.
  • Χρονικά όρια, Υπερεργασία, Υπερωρία, Αμοιβή Υπερβάσεων ωραρίου, καταχώρισή τους στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, διευθέτηση του χρόνου εργασίας, απασχόληση σε Κυριακές και αργίες, νέες ρυθμίσεις για την ετήσια κανονική άδεια και την άδεια άνευ αποδοχών.
  • Τηλεργασία – ψηφιακές πλατφόρμες: μέτρο αντιμετώπισης της αδυναμίας παροχής της εργασίας
  • κατά την περίοδο της πανδημίας ή παγιωμένα γενικευμένη μορφή απασχόλησης;
  • Αλλαγές στο δίκαιο της καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου και σχετική εξομοίωση υπαλλήλων εργατοτεχνιτών.
  • Θέματα χρόνου εργασίας και κρίσιμα ζητήματα του νέου εργασιακού Νόμου.

Εισηγήτρια

Η Κατερίνα Λαμπρούτσου είναι Υποψήφια Διδάκτορας στο γνωστικό αντικείμενο των Εργασιακών Σχέσεων. Σπούδασε Νομική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2005) και Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (2018). Επιπλέον, το 2015 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Τμήμα Νομικής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στον Τομέα Β’ Ιδιωτικού Δικαίου, με ειδίκευση στο Εργατικό Δίκαιο.

Το ερευνητικό της ενδιαφέρον αφορά τις σύγχρονες εργασιακές σχέσεις στο ελληνικό και ευρωπαϊκό πεδίο με έμφαση στην ευελιξία της εργασίας, το συνδικαλιστικό κίνημα, την εργατική συμμετοχή, τις πολιτικές απασχόλησης και τον κοινωνικό διάλογο, αλλά και την επίδραση των μνημονίων και της οικονομικής κρίσης στο σύγχρονο εργασιακό και κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι.

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και της Εταιρείας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και εργάζεται ως δικηγόρος – εργατολόγος με εξειδίκευση σε θέματα εργατικού, κοινωνικοασφαλιστικού και δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου.

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής

Ημερομηνία διεξαγωγής: 31/10/23
Ώρα διεξαγωγής: 17:00 – 20:30

Μέθοδος διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

Εκπαιδευτικό υλικό

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν υλικό στο οποίο θα συμπεριλαμβάνεται η σχετική νομοθεσία και νομολογία.

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων .

Κόστος συμμετοχής

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 70,00€
Για νομικά πρόσωπα: 85,00€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 26/10/23
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 18/10/23, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.*

*Η ολοκλήρωση της εγγραφής πραγματοποιείται με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου.

Εκπτωτική Πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως σχετικού δικαιολογητικού(βεβαίωση ή πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου)
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

Ακύρωση συμμετοχής

Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, χωρίς επιβάρυνση, το αργότερο 3 ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, αλλιώς επιβαρύνεται με 50% επί του ποσού.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 36 23 029 εσωτ. 111, ώρες 09:30-17:30 ή στο e-mail: seminars@cecl.gr.