4 Ιουλίου 2023:
Το Νομοθετικό Πλαίσιο για την Προστασία των “Whistleblowers” στην Ελλάδα

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Το Νομοθετικό Πλαίσιο για την Προστασία των “Whistleblowers” στην Ελλάδα», στις 4/7/23, ημέρα Τρίτη και ώρες 17:00-21:00.

Που απευθύνεται

Απευθύνεται σε δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους εταιρειών, ανεξαρτήτως ειδίκευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, αλλά και σε στελέχη ανθρωπίνου δυναμικού (HR), που στοχεύουν στην κατανόηση των βασικότερων παραμέτρων του whistleblowing και στην συμμόρφωση των εταιρειών που συνεργάζονται με τις διατάξεις του ν. 4990/2022.

Σκοπός

Η επιστημονική προσέγγιση και ανάλυση των διατάξεων του ν. 4990/2022 για το whistleblowing στην εργασία, και η προέκταση αυτών σε πρακτικό επίπεδο μέσα από εκτενή αναφορά στις υποχρεώσεις του νόμου και τις απαιτούμενες ενέργειες συμμόρφωσης με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.

Περιεχόμενο

  • Η έννοια του whistleblowing μέσα από το πρίσμα της Οδηγίας 2019/1937 και του ν. 4990/2022, με τον οποίο η τελευταία ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη.
  • Θεσμικό πλαίσιο προστασίας των whistleblowers – Ανάλυση του είδους και εύρους δικαιωμάτων – Απαγόρευση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας.
  • Αναλυτική παρουσίαση των βημάτων και ενεργειών συμμόρφωσης των υπόχρεων επιχειρήσεων ιδιωτικού τομέα –  Χρονικά πλαίσια υποβολής γνωστοποιήσεων στις αρμόδιες αρχές – Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.
  • Ορισμός Υπεύθυνου Παρακολούθησης και Παραλαβής Αναφορών (ΥΠΠΑ) και παράμετροι διαμόρφωσης εσωτερικών διαύλων υποβολής και υποδοχής αναφορών.
  • Η σχέση του whistleblowing με τις διατάξεις ποινικού δικαίου και δικαίου προσωπικών δεδομένων. Ποινική ευθύνη του αναφέροντος – Υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας. 
  • Case studies – παρουσίαση κρίσιμων νομολογιακών πορισμάτων.

Εισηγήτρια

Περτσινίδου Αργυρώ

Η Αργυρώ Α. Περτσινίδου είναι νομικός σύμβουλος και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έτος 2018, με ειδίκευση στο εργατικό και κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο. Απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου και κάτοχος  Μεταπτυχιακού Διπλώματος στο Εργατικό Δίκαιο από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Έχει δημοσιεύσει άρθρα και προσωπικές μελέτες στην Επιθεώρηση Εργατικού Δικαίου, στο Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας και στο Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών.

Η τελευταία εμπεριστατωμένη μελέτη της έχει θέμα: «Εργαζόμενοι – «μάρτυρες» δημοσίου συμφέροντος. Αποτύπωση των βασικότερων σημείων της νομοθεσίας για το whistleblowing στην εργασία», ένα ζήτημα με το οποίο έχει ασχοληθεί εκτενώς σε ακαδημαϊκό και επαγγελματικό επίπεδο.

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής

Ημερομηνία διεξαγωγής: 4/7/23
Ώρα διεξαγωγής: 17:00 – 21:00

Μέθοδος διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

Εκπαιδευτικό υλικό

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν αντίγραφο του υλικού της παρουσίασης του σεμιναρίου, το οποίο θα περιλαμβάνει και σημαντικές δικαστηριακές αποφάσεις (case studies), οι οποίες συνέβαλλαν στην προστασία των “whistleblowers” σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων .

Κόστος συμμετοχής

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 80,00€
Για νομικά πρόσωπα: 100,00€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 29/6/23
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 21/6/23, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.*

*Η ολοκλήρωση της εγγραφής πραγματοποιείται με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου.

Εκπτωτική Πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως σχετικού δικαιολογητικού(βεβαίωση ή πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου)
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

Ακύρωση συμμετοχής

Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, χωρίς επιβάρυνση, το αργότερο 3 ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, αλλιώς επιβαρύνεται με 50% επί του ποσού.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 36 23 506, ώρες 09:30-17:30 ή στο e-mail: seminars@cecl.gr.