27 Ιουνίου 2023:
Φορολογία Ακίνητης Περιουσίας

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Φορολογία Ακίνητης Περιουσίας», στις 27/6/23, ημέρα Τρίτη και ώρες 16:00-21:00.

Που απευθύνεται

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους, εργαζόμενους σε νομικές υπηρεσίες των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών που ασχολούνται επαγγελματικά με το αντικείμενο αυτό, λογιστές – φοροτεχνικούς και γενικότερα επαγγελματίες που επιθυμούν να αποκτήσουν μια συνολική εποπτεία του ισχύοντος νομοθετικού και νομολογιακού πλαισίου για να μπορούν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της καθημερινής επαγγελματικής τους πράξης.

Σκοπός

Κατεξοχήν στόχος του σεμιναρίου είναι η με πρακτικό προσανατολισμό συστημική παρουσίαση των διατάξεων για τη φορολογία της ακίνητης περιουσίας, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πρόσφατες, εκτενείς και συνεχείς νομοθετικές και νομολογιακές μεταβολές και εξελίξεις.

Περιεχόμενo

– Εισαγωγικές παρατηρήσεις

– Φόρος από την απόκτηση ακίνητης περιουσίας

     – μέσω πώλησης

     – μέσω κληρονομιάς

     – μέσω δωρεάς

     – μέσω γονικής παροχής

– Φόρος από την εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας

     – ιδιοχρησιμοποίηση

     – δωρεάν παραχώρηση

     – εκμίσθωση

     – υπεκμίσθωση

     – βραχυχρόνια εκμίσθωση (π.χ. AirBnB)

– Φόρος από την ιδιοκτησία ακίνητης περιουσίας

     -ΕΝΦΙΑ

     – ΕΦΑ

– Φόρος από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας

     -υπεραξία ακινήτων

– Ειδικότερα ζητήματα

     -Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία     (Α.Ε.Ε.Α.Π.)

     -Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας (Α.Κ.Α.Π.) .

Εισηγήτρια

Ασπασία Αρχοντάκη

Η Ασπασία Αρχοντάκη είναι διδάκτωρ Νομικής στο Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο (2017) και μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Φορολογικό Δίκαιο. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στο εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου του Bordeaux (2011), Μεταπτυχιακού Διπλώματος «Droit public approfondi» του Πανεπιστημίου Paris II (2012), Μεταπτυχιακού Διπλώματος στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2013) και Μεταπτυχιακού Διπλώματος «Droit international public» του Πανεπιστημίου Paris II (2014).

Έχει συγγράψει έξι μονογραφίες, καθώς και κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους ελληνικών και ξένων εκδοτικών οίκων, αρθρογραφεί, συμμετέχει σε συνέδρια και είναι εισηγήτρια σεμιναρίων, μεταξύ άλλων, στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής

Ημερομηνία διεξαγωγής: 27/6/23
Ώρα διεξαγωγής: 16:00 – 21:00

Μέθοδος διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

Εκπαιδευτικό υλικό

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν παρουσίαση σεμιναρίου (powerpoint) και λοιπό υποστηρικτικό υλικό (νομοθεσία, νομολογία).

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων .

Κόστος συμμετοχής

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 100,00€
Για νομικά πρόσωπα: 120,00€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 22/6/23
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 14/6/23, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.*

*Η ολοκλήρωση της εγγραφής πραγματοποιείται με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου.

Εκπτωτική Πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως σχετικού δικαιολογητικού(βεβαίωση ή πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου)
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

Ακύρωση συμμετοχής

Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, χωρίς επιβάρυνση, το αργότερο 3 ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, αλλιώς επιβαρύνεται με 50% επί του ποσού.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 36 23 506, ώρες 09:30-17:30 ή στο e-mail: seminars@cecl.gr.