21 Ιουνίου 2023:
Start-up και Spin-off Εταιρίες στην Ελλάδα

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Start-up και Spin-off Εταιρίες στην Ελλάδα», στις 21/6/23, ημέρα Τετάρτη και ώρες 18:00-21:00.

Που απευθύνεται

Απευθύνεται σε νομικούς που επιθυμούν να λάβουν γνώση για το δίκαιο που διέπει τις start-up και spin-off εταιρίες στην Ελλάδα και για τις σημαντικότερες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν προσφέροντάς τους νομική καθοδήγηση, ενώ βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο της λειτουργίας τους. Απευθύνεται επίσης, σε μη νομικούς που επιθυμούν να έχουν τα κατάλληλα εργαλεία για να υποστηρίξουν αυτού του είδους τις εταιρίες.

Σκοπός

Οι start-up και spin-off εταιρίες βρίσκονται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο του οικονομικού και πολιτικού διαλόγου στη χώρα μας. Οι νέοι επιστήμονες και επιχειρηματίες καινοτομούν, έχουν σημαντικά επιτεύγματα παγκόσμιας εμβέλειας και η νομική επιστήμη καλείται να προσαρμοστεί στις εξελίξεις και να τους υποστηρίξει.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να δώσουμε πρακτικά εργαλεία για τις καθημερινές ανάγκες όσων start-up και spin-off βρίσκονται στα πρώτα βήματά τους, ώστε να λάβουν την κατάλληλη νομική καθοδήγηση και να μεγιστοποιήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας τους.

Περιεχόμενο

  • Το νομικό πλαίσιο για τις start-up στην Ελλάδα
  • Τα πιο συνηθισμένα νομικά προβλήματα των start-up, πρακτικά παραδείγματα
  • Το νομικό πλαίσιο για τους τεχνοβλαστούς από ερευνητικά κέντρα και Α.Ε.Ι.
  • Οι ιδιαιτερότητες των τεχνοβλαστών και οι συνηθισμένες νομικές τους ανάγκες, συνηθισμένα έγγραφα και πρακτικά παραδείγματα

Εισηγητές

Γιάννης Μπιλιάνης, Κωνσταντίνος Πικραμένος

Ο Γιάννης Μπιλιάνης είναι Δικηγόρος Αθηνών. Σπούδασε Νομική στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Φορολογικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ειδικεύεται σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, έχοντας λάβει την πιστοποίηση «DPO Executive» από την TUV AUSTRIA. Διδάσκει στοΜητροπολιτικό Κολλέγιο Αθηνών, είναι εταίρος στη Δικηγορική Εταιρεία «Μπιλιάνης και Συνεργάτες» και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών.

http://www.bilianis.eu/

Ο Κωνσταντίνος Πικραμένος είναι Δικηγόρος Αθηνών. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του τομέα Ποινικών Επιστημών της ίδιας Σχολής.

Εργάζεται στο Δικηγορικό Γραφείο «Μιχαήλ Πικραμένος και Συνεργάτες» και συνεργάζεται με πλήθος εταιριών με καινοτόμο και εξωστρεφή προσανατολισμό βοηθώντας τες να επιτύχουν τους στόχους τους.

http://www.pikramenoslaw.gr/  

Οι εισηγητές σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα έχουν εκδώσει το e-book με τίτλο Start-up Enterprise: The Legal Guide, στο οποίο αναφέρονται τα βασικά σημεία, που διέπουν την ίδρυση και λειτουργία μιας start-up. Το e-book διατίθεται δωρεάν (https://sakkoulasbooks.gr/) και έχει ήδη εκδοθεί η έντυπη, εμπλουτισμένη έκδοσή του με πρόλογο του κυρίου Υφυπουργού Έρευνας & Τεχνολογίας, κυρίου Χρίστου Δήμα. Το βιβλίο σε συνεργασία με τον Φάρο Τυφλών της Ελλάδας είναι διαθέσιμο και σε γραφή Braille.

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής

Ημερομηνία διεξαγωγής: 21/6/23
Ώρα διεξαγωγής: 18:00 – 21:00

Μέθοδος διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

Εκπαιδευτικό υλικό

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν την παρουσίαση των εισηγητών και υποστηρικτικό υλικό.

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων .

Κόστος συμμετοχής

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 70,00€
Για νομικά πρόσωπα: 85,00€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 15/6/23
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 7/6/23, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.*

*Η ολοκλήρωση της εγγραφής πραγματοποιείται με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου.

Εκπτωτική Πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως σχετικού δικαιολογητικού(βεβαίωση ή πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου)
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

Ακύρωση συμμετοχής

Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, χωρίς επιβάρυνση, το αργότερο 3 ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, αλλιώς επιβαρύνεται με 50% επί του ποσού.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 36 23 506, ώρες 09:30-17:30 ή στο e-mail: seminars@cecl.gr.