14 Ιουνίου 2023:
Λύση και Εκκαθάριση Εταιρειών, Αποκλεισμός και Έξοδος Εταίρου

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Λύση και Εκκαθάριση Εταιρειών, Αποκλεισμός και Έξοδος Εταίρου», στις 14/6/23, ημέρα Τετάρτη και ώρες 16:00-21:00.

Που απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους, λογιστές και επιχειρηματίες.

Σκοπός

Η επιμόρφωση δικηγόρων, ασκούμενων δικηγόρων, λογιστών που επιθυμούν να εμβαθύνουν στην διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης εμπορικών εταιρειών, καθώς και στα θέματα που αφορούν σε έξοδο ή απoκλεισμό εταίρου, μέσα από τη θεωρία και τις αποφάσεις δικαστηρίων, καθώς και επιχειρηματιών που επιθυμούν να γνωρίζουν τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις τους και πιθανούς κινδύνους που διατρέχουν.

Περιεχόμενο

Στο σεμινάριο θα αναλυθούν τα θέματα λύσης και εκκαθάρισης επιχειρήσεων, καθώς και θέματα που αφορούν σε έξοδο ή αποκλεισμό εταίρου, όπου προβλέπεται.

Η ανάλυση θα γίνει για κάθε μορφή εμπορικής εταιρείας και για κοινοπραξίες χωριστά:

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Β. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λόγοι και Διαδικασία Λύσης της Ανώνυμης Εταιρείας

Εκκαθάριση της Ανώνυμης Εταιρείας

Αναβίωση

Εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας από τον πλειοψηφούντα μέτοχο

Νομολογία

Γ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λόγοι και Διαδικασία Λύσης της Ι.Κ.Ε.

Εκκαθάριση της Ι.Κ.Ε.

Έξοδος Εταίρου

Αποκλεισμός Εταίρου

Δικαιώματα και υποχρεώσεις εξερχόμενου και αποκλειόμενου εταίρου

Δ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Λόγοι και Διαδικασία Λύσης της Ι.Κ.Ε.

Εκκαθάριση της Ι.Κ.Ε.

Έξοδος Εταίρου

Αποκλεισμός Εταίρου

Δικαιώματα και υποχρεώσεις εξερχόμενου και αποκλειόμενου εταίρου

Ε. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΚΑΙ ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λόγοι και Διαδικασία Λύσης της Ο.Ε. και Ε.Ε.

Εκκαθάριση της Ο.Ε. και Ε.Ε.

Έξοδος Εταίρου

Αποκλεισμός Εταίρου

Δικαιώματα και υποχρεώσεις εξερχόμενου και αποκλειόμενου εταίρου

ΣΤ. ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λύση της Αφανούς Εταιρείας

Εκκαθάριση της Αφανούς Εταιρείας

Ζ. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

Λόγοι και Διαδικασία Λύσης της Κοινοπραξίας Εκκαθάριση της Κοινοπραξίας

Εισηγητής

Θεμιστοκλής Χατζηιωάννου

Ο Θεμιστοκλής Π. Χατζηιωάννου είναι δικηγόρος μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων. Έχει διδάξει σε προγράμματα e-learning στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και σε σεμινάρια του Ιδρύματος Τσάτσου. Έχει συγγράψει βιβλία εμπορικού δικαίου (Εμπορικές Εταιρείες, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, Επιταγή, Συναλλαγματική κ.ά.). Το 2006 ίδρυσε τη διαδραστική τράπεζα νομικών πληροφοριών inlaw.gr, την οποία και διευθύνει. Υπήρξε ειδικός Συνεργάτης του Υπουργού Δικαιοσύνης και Πρόεδρος του Κολλεγίου ΑΚΤΟ.

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής

Ημερομηνία διεξαγωγής: 14/6/23
Ώρα διεξαγωγής: 16:00 – 21:00

Μέθοδος διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

Εκπαιδευτικό υλικό

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν ενημερωτικό υλικό με θεωρία, νομολογία και υποδείγματα.

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων .

Κόστος συμμετοχής

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 80,00€
Για νομικά πρόσωπα: 100,00€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 8/6/23
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 31/5/23, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.*

*Η ολοκλήρωση της εγγραφής πραγματοποιείται με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου.

Εκπτωτική Πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως σχετικού δικαιολογητικού(βεβαίωση ή πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου)
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

Ακύρωση συμμετοχής

Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, χωρίς επιβάρυνση, το αργότερο 3 ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, αλλιώς επιβαρύνεται με 50% επί του ποσού.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 36 23 506, ώρες 09:30-17:30 ή στο e-mail: seminars@cecl.gr.