24 Μαΐου 2023:
Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ατζέντα 2030, Σύνταξη Εκθέσεων Βιωσιμότητας (GRI Reporting)

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ατζέντα 2030, Σύνταξη Εκθέσεων Βιωσιμότητας (GRI Reporting)», στις 24/5/23, ημέρα Τετάρτη και ώρες 16:00-21:00.

Που απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε νομικούς, στελέχη επιχειρήσεων στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης, της επικοινωνίας, αλλά και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εντρυφήσουμε από κοινού με τους συμμετέχοντες στα φλέγοντα ζητήματα που σχετίζονται με την Ατζέντα 2030, τους κινδύνους E,S,G (environmental, social, governance), τον τρόπο με τον οποίο οι επαγγελματίες στον κλάδο της βιώσιμης ανάπτυξης προσεγγίζουν τη βιωσιμότητα στον κλάδο τους, αλλά και το πλαίσιο των παγκόσμιων προτύπων για τη σύνταξη εκθέσεων βιωσιμότητας.

Περιεχόμενο

Μέσα από ένα διαδραστικό εργαστήρι θα μπορέσουμε να αποκρυσταλλώσουμε τα παρακάτω ζητήματα:

●Ατζέντα 2030, στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης, πως αλληλεπιδρούν, ποια είναι η πορεία επίτευξης μέχρι το 2030, πού βρισκόμαστε και οι επιπτώσεις της πανδημίας και του πολέμου στην Ουκρανία.

●Κανονισμοί και διεθνή πρότυπα

●Ανάλυση των προτύπων

●Εξειδίκευση των προτύπων για τη σύνταξη εκθέσεων βιωσιμότητας

●Από κοινού ανάπτυξη και διαμόρφωση με τους συμμετέχοντες μιας πρωτότυπης έκθεσης E.S.G.

Εισηγήτρια

Ιωάννα Σκόνδρα

Η Ιωάννα Σκόνδρα είναι Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Hellenic Hull και διαθέτει 10ετή επαγγελματική εμπειρία στις δημόσιες σχέσεις και την επικοινωνία.

Η κ. Σκόνδρα είναι κάτοχος πτυχίου Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και κατέχει πιστοποιητικό Διεθνών Σχέσεων και Δικαίου από το Πανεπιστήμιο Montpellier I της Γαλλίας. Μιλάει άπταιστα Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά και έχει βασικές δεξιότητες επικοινωνίας στα νορβηγικά και τα σουηδικά.

Συμμετείχε στα προγράμματα της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, της UNESCO και της Euractiv και ήταν επικεφαλής δημοσίων σχέσεων σε δύο καινοτόμες πολιτικές πλατφόρμες με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Την περίοδο 2015-2018 ήταν ειδική σύμβουλος των Υπουργών Υγείας, Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, υπεύθυνη για την πολιτική και επικοινωνιακή στρατηγική του Υπουργού, τη συνεργασία με διεθνείς και Ευρωπαϊκών οργανισμών, την εκπόνηση και παρακολούθηση έργων σχετιζόμενων με τους μηχανισμούς χρηματοδότησης της ΕΕ και για τη στρατηγική βιωσιμότητας και κυκλικής οικονομίας του Υπουργείου.

Από το 2018 είναι Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Hellenic Hull, έχοντας υπό την εποπτεία της τη στρατηγική μάρκετινγκ και τη δημόσια παρουσία της εταιρείας. Επιπλέον, είναι υπεύθυνη για τη στρατηγική βιωσιμότητας της εταιρείας έχοντας στενή συνεργασία με το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και άλλες διεθνείς πρωτοβουλίες.

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής

Ημερομηνία διεξαγωγής: 24/5/23
Ώρα διεξαγωγής: 17:30 – 21:00

Μέθοδος διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

Εκπαιδευτικό υλικό

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν σύντομο οδηγό που θα εμπεριέχει όλες τις κατευθυντήριες οδηγίες που θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να δομήσουν τη δική τους έκθεση βιωσιμότητας.

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων .

Κόστος συμμετοχής

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 70,00€
Για νομικά πρόσωπα: 85,00€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 18/5/2023
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 10/5/23, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.*

*Η ολοκλήρωση της εγγραφής πραγματοποιείται με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου.

Εκπτωτική Πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως σχετικού δικαιολογητικού (βεβαίωση ή πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου)
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

Ακύρωση συμμετοχής

Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, χωρίς επιβάρυνση, το αργότερο 3 ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, αλλιώς επιβαρύνεται με 50% επί του ποσού.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 36 23 506, ώρες 09:30-17:30 ή στο e-mail: seminars@cecl.gr.