16 Μαΐου 2023:
Κρυπτο-Στοιχεία (Ψηφιακά Νομίσματα, Εναλλακτικές Μορφές Χρηματοδότησης & NFTs): Νομοθετικές Εξελίξεις & Καλές Πρακτικές Συμμόρφωσης

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Κρυπτο-Στοιχεία (Ψηφιακά Νομίσματα, Εναλλακτικές Μορφές Χρηματοδότησης & NFTs): Νομοθετικές Εξελίξεις & Καλές Πρακτικές Συμμόρφωσης», στις 16/5/23, ημέρα Τρίτη και ώρες 17:00-21:00.

Που απευθύνεται

Σε δικηγόρους με επαγγελματικό ενδιαφέρον για τις σύγχρονες εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό δίκαιο και το δίκαιο χρηματαγορών καθώς και σε επιχειρηματίες και στελέχη του ψηφιακού χρηματοοικονομικού τομέα.

Σκοπός

  • Η περιγραφή της διαλεκτικής σχέσης μεταξύ δικαίου και κρυπτο-στοιχείων.
  • Η συστηματική επισκόπηση της ρύθμισης των κρυπτοστοιχείων στην ισχύουσα νομοθεσία.
  • Η ανάλυση σε βάθος των νομοθετικών και ρυθμιστικών εξελίξεων σε σχέση με τα κρυπτο-στοιχεία.
  • Η έκθεση καλών πρακτικών συμμόρφωσης με απλό και κατανοητό τρόπο.

Περιεχόμενο

  1. Η Νομική Φύση των Κρυπτο-Στοιχείων
  2. Η Ρύθμιση των Κρυπτο-Στοιχείων στο Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο
  3. Η Ρύθμιση των Κρυπτο-Στοιχείων στο Δίκαιο Χρηματαγορών
  4. Η Ρύθμιση των Κρυπτο-Στοιχείων στη Νομοθεσία Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες
  5. Η Ρύθμιση των Κρυπτο-Στοιχείων στη Φορολογική Νομοθεσία
  6. Καλές Πρακτικές Συμμόρφωσης

Εισηγητής

Αντώνιος Μπρούμας
Ο Αντώνης Μπρούμας είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με ειδίκευση σε θέματα δικαίου και τεχνολογίας. Είναι επικεφαλής του τομέα δικαίου & τεχνολογίας στη συνεργαζόμενη με την EY Ελλάδος δικηγορική εταιρία «Πλατής-Αναστασιάδης και Συνεργάτες» από το 2017. Πριν από την «Πλατής-Αναστασιάδης και Συνεργάτες», ασκούσε επί τουλάχιστον δώδεκα έτη ελεύθερη δικηγορία και εργαζόταν ως νομικός σύμβουλος επιχειρήσεων στον εγχώριο κλάδο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.

Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στο δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας και μεταπτυχιακών διπλωμάτων στη φιλοσοφία του δικαίου και στο δίκαιο πληροφορικής και επικοινωνιών. Αρθρογραφεί σε ακαδημαϊκά περιοδικά της Ελλάδας και του εξωτερικού. Το βιβλίο του «Διανοητικά Κοινά και Δίκαιο» κυκλοφορεί από τον εκδοτικό οίκο University of Westminster Press.

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής

Ημερομηνία διεξαγωγής: 16/5/23
Ώρα διεξαγωγής: 17:00 – 21:00

Μέθοδος διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

Εκπαιδευτικό υλικό

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν το υλικό της παρουσίασης.

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων .

Κόστος συμμετοχής

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 80,00€
Για νομικά πρόσωπα: 100,00€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 11/5/2023
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 3/5/23, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.*

*Η ολοκλήρωση της εγγραφής πραγματοποιείται με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου.

Εκπτωτική Πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως σχετικού δικαιολογητικού(δικηγορική ταυτότητα ή πιστοποιητικό εγγραφής Δικηγορικού Συλλόγου)
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

Ακύρωση συμμετοχής

Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, χωρίς επιβάρυνση, το αργότερο 3 ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, αλλιώς επιβαρύνεται με 50% επί του ποσού.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 36 23 506, ώρες 09:30-17:30 ή στο e-mail: seminars@cecl.gr.