17 Μαΐου 2023:
Αλλοδαπές Επενδύσεις σε Ακίνητα

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Αλλοδαπές Επενδύσεις σε Ακίνητα», στις 17/5/23, ημέρα Τετάρτη και ώρες 16:00-21:00.

Που απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, σε εργαζόμενους σε μεσιτικά γραφεία ή σε νομικές υπηρεσίες κρατικών υπηρεσιών, αρμόδιων για την έκδοση της Golden Visa.

Σκοπός

Κατεξοχήν στόχος του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση του ελληνικού νομοθετικού πλαισίου, των διαδικασιών έκδοσης της  Golden Visa και των δυνατοτήτων που αυτή προσφέρει. Το σεμινάριο δεν θα περιοριστεί σε μια θεωρητική παρουσίαση, αλλά θα εστιάσει και σε πρακτικά ζητήματα που ανακύπτουν από την έκδοσή της.

Περιεχόμενο

  • Εισαγωγή: 

α) Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο

β) Συνταγματικότητα των ρυθμίσεων             

γ) Συγκριτικό δίκαιο (Νομοθετικό πλαίσιο άλλων χωρών της Ε.Ε.)

δ) Στατιστικά στοιχεία

ε) Διαφορά μεταξύ Golden Passport και Golden Visa

  • Προϋποθέσεις για την έκδοση της Golden Visa
  • Δικαιούχοι της Golden Visa
  • Διαδικασία για την έκδοση της Golden Visa
  • Aνανέωση της Golden Visa
  • Ανάκληση της Golden Visa
  • Απόκτηση δικαιωμάτων από την έκδοση της Golden Visa
  • Φορολογικές υποχρεώσεις (Γενικές παρατηρήσεις- Εναλλακτικός τρόπος φορολόγησης)
  • Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας
  • Κίνδυνοι από την καταστρατήγηση των νομοθετικών κενών

Εισηγήτρια

Ασπασία Αρχοντάκη

Η κ. Ασπασία Αρχοντάκη είναι διδάκτωρ Νομικής στο Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στο εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου του Bordeaux (2011), Μεταπτυχιακού Διπλώματος «Droit public approfondi» του Πανεπιστημίου Paris II (2012), Μεταπτυχιακού Διπλώματος στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2013)  και Μεταπτυχιακού Διπλώματος «Droit international public» του Πανεπιστημίου Paris II (2014).

Έχει συγγράψει έξι μονογραφίες, έχει συμμετάσχει σε συλλογικούς τόμους ελληνικών και ξένων εκδοτικών οίκων, αρθρογραφεί, και συμμετέχει σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Εργάσθηκε ως δικηγόρος στο διάστημα 2013-2018. Τη χρονική περίοδο 2015-2016  υπηρέτησε στη νομική υπηρεσία στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στη Γενεύη.

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής

Ημερομηνία διεξαγωγής: 17/5/23
Ώρα διεξαγωγής: 16:00 – 21:00

Μέθοδος διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

Εκπαιδευτικό υλικό

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν υποστηρικτικό υλικό (παρουσίαση powerpoint, φάκελο με νομοθετικό πλαίσιο και νομολογικό υλικό).

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων .

Κόστος συμμετοχής

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 80,00€
Για νομικά πρόσωπα: 100,00€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 11/5/2023
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 3/5/23, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.*

*Η ολοκλήρωση της εγγραφής πραγματοποιείται με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου.

Εκπτωτική Πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως σχετικού δικαιολογητικού(δικηγορική ταυτότητα ή πιστοποιητικό εγγραφής Δικηγορικού Συλλόγου)
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

Ακύρωση συμμετοχής

Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, χωρίς επιβάρυνση, το αργότερο 3 ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, αλλιώς επιβαρύνεται με 50% επί του ποσού.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 36 23 506, ώρες 09:30-17:30 ή στο e-mail: seminars@cecl.gr.