2 Μαΐου 2023
Οι Αυτοτελείς Ισχυρισμοί στην Ποινική Δίκη

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Οι Αυτοτελείς Ισχυρισμοί στην Ποινική Δίκη», στις 2/5/23, ημέρα Τρίτη και ώρες 16:00-21:00.

Που απευθύνεται

Απευθύνεται σε δικηγόρους και ασκούμενους δικηγόρους οιασδήποτε επαγγελματικής εμπειρίας και επιστημονικής κατάρτισης, απόφοιτους νομικών σχολών και φοιτητές νομικών σχολών, οι οποίοι επιθυμούν να εμβαθύνουν και να αποκτήσουν σφαιρικές γνώσεις σχετικά με το κεφάλαιο των αυτοτελών ισχυρισμών ως αυτοί προβλέπονται από το Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο.

Σκοπός

Η επιστημονική και πρακτική προσέγγιση των αυτοτελών ισχυρισμών στο Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, η οποία θα επιτευχθεί αφενός με θεωρητική σε βάθος ανάλυση του θέματος όσο και με σχολιασμό αποφάσεων των ελληνικών δικαστηρίων, θίγοντας αφενός επιστημονικά ζητήματα που άπτονται της θεωρίας και αφετέρου προβληματισμούς που προκύπτουν στην Ποινική δίκη (lato sensu).

Περιεχόμενο

1)Η έννοια των αυτοτελών ισχυρισμών στην ποινική δίκη από την σκοπιά του Ποινικού και Ποινικοδικονομικού Δικαίου.

2)Ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής των αυτοτελών ισχυρισμών από τον κατηγορούμενο.

3 Η αποδοχή ή απόρριψη των αυτοτελών ισχυρισμών.

Εισηγητής

Ιωάννης Βέρρας

Δικηγόρος Αθηνών, κάτοχος Μ.Δ.Ε. Νομικής Δ.Π.Θ. στο Ποινικό Δίκαιο, Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Δ.Π.Θ. στην Ποινική Δικονομία, διδάσκων Ποινική Δικονομία και Ποινικό Δίκαιο στη Νομική Σχολή του City Unity College.

Ασκεί μάχιμη ποινική δικηγορία με ειδίκευση στο οργανωμένο έγκλημα και το ποινικό δικονομικό δίκαιο, έχοντας χειριστεί με επιτυχία σωρεία ποινικών υποθέσεων που απασχόλησαν την κοινή γνώμη.

Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής/ομιλητής σε περισσότερες των είκοσι επιστημονικών εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, της Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων, της Ένωσης Νέων και Ασκούμενων Δικηγόρων κ.α., με θέματα όπως «Οργανωμένο έγκλημα», «Ειδικές Ανακριτικές Πράξεις», «Προκαταρκτική Εξέταση», «Απάτη με Υπολογιστή», «Εγκλήματα κατά της Περιουσίας», «Εγκλήματα κατά της Ζωής», «Λόγοι Άρσεις του Αδίκου» κ.α.

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής

Ημερομηνία διεξαγωγής: 2/5/23
Ώρα διεξαγωγής: 16:00 – 21:00

Μέθοδος διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

Εκπαιδευτικό υλικό

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν διαγραμματική καταγραφή της εισηγήσεως.

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν από το Κέντρο βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων.

Κόστος συμμετοχής

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 80,00€
Για νομικά πρόσωπα: 100,00€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 27/4/2023
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 20/4/23, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.*

*Η ολοκλήρωση της εγγραφής πραγματοποιείται με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου.

Εκπτωτική Πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως σχετικού δικαιολογητικού(δικηγορική ταυτότητα ή πιστοποιητικό εγγραφής Δικηγορικού Συλλόγου)
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

Ακύρωση συμμετοχής

Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, χωρίς επιβάρυνση, το αργότερο 3 ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, αλλιώς επιβαρύνεται με 50% επί του ποσού.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 36 23 506, ώρες 09:30-17:30 ή στο e-mail: seminars@cecl.gr.