5 Απριλίου 2023:
Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας (Ν. 4738/2020)

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας (Ν. 4738/2020)», στις 5/4/23, ημέρα Τετάρτη και ώρες 18:00-21:00.

Που απευθύνεται

Το παρόν διαδικτυακό Σεμινάριο, απευθύνεται σε δικηγόρους, νέους δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, λογιστές, οικονομολόγους και Συμβούλους Επιχειρήσεων, οι οποίοι έρχονται σε επαφή και καλούνται να συμβουλέψουν δανειολήπτες και υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

Σκοπός

Μέσα από τη θεωρία, τα πρακτικά ζητήματα και τη συζήτηση, το σεμινάριο στοχεύει να ενημερώσει το συμμετέχοντα και να εφοδιάσει αυτόν, με μία σειρά μεθόδων και νομικών εργαλείων ως αυτά παρέχονται μέσα από τις διατάξεις του Νέου Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 4738/2020), ερμηνεύοντας παράλληλα τις βασικές πρόνοιες και καινοτομίες αυτού.

Περιεχόμενο

Α’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

  • ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
  1. Λειτουργία Πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού   
  2. Προϋποθέσεις Ένταξης
  3. Κατάρτιση της Σύμβασης Αναδιάρθρωσης
  4. Αναφορά στα Κόκκινα Δάνεια
  • ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Β’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

  • Η απλοποιημένη διαδικασία της πτώχευσης.
  • Ανάλυση της νεοεισαχθείσας πρόβλεψης περί της πτώχευσης φυσικών προσώπων
  • Απαλλαγή από τα χρέη

Γ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΤΙ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ «ΕΥΑΛΩΤΟΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ»;

Εισηγητής

Ευάγγελος Τρανώρης

Ο Ευάγγελος Τρανώρης είναι Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω και Ιδρυτής της εταιρείας « TRANORIS & PARTNERS LAW FIRM».

Αποτελεί μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων και ειδικεύεται στο Προπτωχευτικό και Πτωχευτικό Δίκαιο, ενώ παράλληλα χειρίζεται υποθέσεις σε ένα ευρύ φάσμα Εμπορικού και Οικονομικού Ποινικού Δικαίου.

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής

Ημερομηνία διεξαγωγής: 5/04/23
Ώρα διεξαγωγής: 18:00 – 21:00

Μέθοδος διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

Εκπαιδευτικό υλικό

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν ενημερωτικό υλικό αναλυτικό των διατάξεων του Νόμου.

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν από το Κέντρο βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων.

Κόστος συμμετοχής

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 70,00€
Για νομικά πρόσωπα: 85,00€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 30/03/2023
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 22/03/23, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.

Εκπτωτική Πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Ασκούμενοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως ταυτότητας ασκούμενου
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

Ακύρωση συμμετοχής

Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, χωρίς επιβάρυνση, το αργότερο 3 ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, αλλιώς επιβαρύνεται με 50% επί του ποσού.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 36 23 506, ώρες 09:30-17:30 ή στο e-mail: seminars@cecl.gr.