28 & 29 Μαρτίου 2023:
Ειδική Περιβαλλοντική Νομοθεσία (Τμήματα Ι και ΙΙ)

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Ειδική Περιβαλλοντική Νομοθεσία (Τμήματα Ι και ΙΙ)», στις 28 & 29/3/23, ημέρα Τρίτη και Τετάρτη και ώρες 18:00-21:00.

Που απευθύνεται

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται κυρίως σε δικηγόρους, στελέχη εταιρειών, δικηγορικών γραφείων &δικηγορικών εταιρειών, αλλά και δασολόγους, πολεοδόμους, περιβαλλοντολόγους, πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες, μηχανικούς περιβάλλοντος, και σε όλες τις συναφείς ειδικότητες, καθώς και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες των συναφών ειδικοτήτων με το Περιβαλλοντικό και Δασικό Δίκαιο.

Σκοπός

Σκοπό του εκπαιδευτικού πακέτου των δύο σεμιναρίων αποτελεί η συνολική εξέταση, ερμηνεία και εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, η οποία χωρίζεται σε δύο τμήματα:
Στο πρώτο τμήμα, εξετάζονται τα ζητήματα που αφορούν τα ύδατα, τα ρέματα, τα απόβλητα και η βασική νομοθεσία αιγιαλού και παραλίας.

Στο δεύτερο τμήμα, επισκοπείται η ειδική περιβαλλοντική νομοθεσία των δασών και της προστασίας πολιτιστικής κληρονομιάς).

Περιεχόμενο

ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ι

  1. Νομοθεσία υδάτων και ρεμάτων (δόμηση, κτηριοδομία, επεμβάσεις, προστασία)
  2. Νομοθεσία για τα απόβλητα (ενωσιακή και εθνική)
  3. Βασική νομοθεσία του αιγιαλού και παραλίας (με έμφαση: οριοθέτηση, παραχώρηση χρήσης κλπ.).
  4. Πρακτικά παραδείγματα-εφαρμογές-νομολογία

ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΙΙ

  1. Δασικό Δίκαιο (χαρακτηρισμοί – αναδασώσεις – επεμβάσεις – Δασικοί Χάρτες)
  2. Προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς (θέματα αρχαιολογικού δικαίου, νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς, θέματα δόμησης).
  3. Πρακτικά παραδείγματα-εφαρμογές-νομολογία

Εισηγητής

Παναγιώτης Γαλάνης

Ο Παναγιώτης Γαλάνης είναι Δικηγόρος και νομικός σύμβουλος Περιβαλλοντικού-Πολεοδομικού Δικαίου, Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Νομικής ΕΚΠΑ και Μεταδιδάκτωρ Δικαίου Περιβάλλοντος στην ίδια σχολή.
Έχει συγγράψει βιβλία δικαίου περιβάλλοντος, με τίτλο «Δημόσιο Δίκαιο της Αναδάσωσης», «Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αδειοδότηση», «Δίκαιο για την κλιματική αλλαγή», «Μέσα και Εργαλεία Εφαρμογής του Πολεοδομικού Σχεδιασμού», (εκδ. Νομ. Βιβλιοθήκη), καθώς και περισσότερες από 50 μελέτες δημοσιευθείσες (ή υπό δημοσίευση) σε νομικά περιοδικά, όπως και σχολιασμούς αποφάσεων.
Παράλληλα, έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε συνέδρια ποικίλων φορέων, π.χ. ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, ΕΜΠ, αλλά και πολυάριθμα σεμινάρια σε φορείς κατάρτισης μηχανικών και νομικών.

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής

Ημερομηνία διεξαγωγής: 28 & 29/03/23
Ώρα διεξαγωγής: 18:00 – 21:00

Μέθοδος διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

Εκπαιδευτικό υλικό

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν φάκελο με επεξεργασμένο υλικό (διδακτικό πακέτο θεωρίας-νομολογίας).

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν από το Κέντρο βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων.

Κόστος συμμετοχής

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 120,00€
Για νομικά πρόσωπα: 150,00€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 23/03/2023
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 15/03/23, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.

Εκπτωτική Πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Ασκούμενοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως ταυτότητας ασκούμενου
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

Ακύρωση συμμετοχής

Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, χωρίς επιβάρυνση, το αργότερο 3 ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, αλλιώς επιβαρύνεται με 50% επί του ποσού.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 36 23 506, ώρες 09:30-17:30 ή στο e-mail: seminars@cecl.gr.