15 Μαρτίου 2023:
Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση στην Α.Ε

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση στην Α.Ε», στις 15/3/23, ημέρα Τετάρτη και ώρες 16:00-21:00.

Που απευθύνεται

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους – νομικούς συμβούλους, οι οποίοι ασχολούνται με το εμπορικό, εταιρικό και οικονομικό Δίκαιο, αλλά και σε λογιστές, ορκωτούς ελεγκτές, διευθύνοντες και οικονομικούς συμβούλους επιχειρήσεων, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα των κύριων ζητημάτων που συνδέονται με την οργάνωση και τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, δηλαδή των σημαντικότερων οργάνων της Ανώνυμης Εταιρίας, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που θέσπισε ο ν. 4548/2018, προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν τα πρακτικά ζητήματα που ανακύπτουν στην επαγγελματική καθημερινότητά τους και κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ολοκληρωμένη παρουσίαση των κύριων ζητημάτων που συνδέονται με την οργάνωση και τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στην Ανώνυμη Εταιρία.

Υπό το φως της πλέον πρόσφατης θεωρίας και νομολογίας αποσκοπείται η συναγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για την ερμηνεία των σημαντικότερων διατάξεων του ν. 4548/2018, με τον οποίο αναμορφώθηκε το δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας, όσον αφορά τα βασικά όργανα της κυριότερης μορφής κεφαλαιουχικής εταιρίας που γνωρίζει το ελληνικό Δίκαιο.

Περιεχόμενο

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ)

  • Εισαγωγικά
  • Εκλογή – διορισμός μελών του ΔΣ – Απώλεια της ιδιότητας του μέλους του ΔΣ
  • Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών του ΔΣ
  • Σύνθεση και Λειτουργία του ΔΣ
  • Αρμοδιότητες του ΔΣ
  • Υποκατάστατοι/Υποδεέστερα διοικητικά όργανα
  • Ευθύνη του ΔΣ

Β. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων (ΓΣ)

  • Εισαγωγικά
  • Αρμοδιότητες της ΓΣ
  • Αποφάσεις της ΓΣ 

Εισηγητής

Λάζαρος Γρηγοριάδης

Ο Λάζαρος Γ. Γρηγοριάδης είναι Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου (Κύπρος) και εκλεγμένος Επίκουρος Καθηγητής Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Είναι συγγραφέας βιβλίων και μεγάλου αριθμού μελετών σε ελληνικά, ευρωπαϊκά και αμερικανικά περιοδικά στους τομείς του Δικαίου της βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, του Δικαίου των εμπορικών εταιριών, του Δικαίου του ανταγωνισμού, του Δικαίου των φαρμάκων, του ασφαλιστικού Δικαίου, του Δικαίου προστασίας του καταναλωτή, του Δικαίου προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και του Δικαίου αφερεγγυότητας.

Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε επιμορφωτικά σεμινάρια δικαστικών λειτουργών στην Ελλάδα και στην Κύπρο και έχει δώσει διαλέξεις στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, στους τομείς της εξειδίκευσής του, σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Κύπρου και άλλων χωρών.

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής

Ημερομηνία διεξαγωγής: 15/03/23
Ώρα διεξαγωγής: 16:00 – 21:00

Μέθοδος διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

Εκπαιδευτικό υλικό

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν αναλυτικό διάγραμμα της εισήγησης και σχετικό νομολογιακό υλικό.

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν από το Κέντρο βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων.

Κόστος συμμετοχής

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 80,00€
Για νομικά πρόσωπα: 100,00€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 9/03/2023
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 1/03/23, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.

Εκπτωτική Πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Ασκούμενοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως ταυτότητας ασκούμενου
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

Ακύρωση συμμετοχής

Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, χωρίς επιβάρυνση, το αργότερο 3 ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, αλλιώς επιβαρύνεται με 50% επί του ποσού.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 36 23 506, ώρες 09:30-17:30 ή στο e-mail: seminars@cecl.gr.