31 Ιανουαρίου 2023:
Οδηγός Εφαρμογής  GDPR

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Οδηγός Εφαρμογής  GDPR», στις 31/01/23, ημέρα Τρίτη , και ώρες 16:00-21:00.

Που απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε νομικούς, Υπεύθυνους  Προστασίας Δεδομένων (DPO) και στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με την συμμόρφωση εταιρειών με τον GDPR, όπως ενδεικτικά στελέχη ανθρωπίνου δυναμικού (HR), εξυπηρέτησης πελατών και στελέχη I.T. και ασφάλειας δεδομένων.

Σκοπός

Ο κάθε εκπαιδευόμενος να αποκτήσει την απαραίτητη εξοικείωση με τον πρακτικό τρόπο συμμόρφωσης εταιρειών στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, να κατανοήσει τα πιο συχνά λάθη που κάνουν οι εταιρείες ώστε να μπορεί να υιοθετήσει την καλύτερη δυνατή στρατηγική για την προστασία τους.

Σε περίπτωση παραβίασης, θα ενημερωθεί λεπτομερώς για το πώς οφείλει να πράξει κατά τον Νόμο, λαμβάνοντας υπόψη και τις οικείες πολιτικές και διαδικασίες της επιχείρησης.

Επιπρόσθετα, θα προσεγγίσει ειδικά και πρωτότυπα ζητήματα, που κλήθηκαν εν μέσω πανδημίας να επιλύσουν επιχειρήσεις, αναζητώντας την εξισορρόπηση της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και του δικαιώματος του πληροφοριακού αυτοκαθορισμού με την εξυπηρέτηση του γενικότερου κοινωνικού συμφέροντος.                                                                                  

Περιεχόμενο

  • Πρακτικά βήματα συμμόρφωσης εταιρειών:
    Συμμόρφωση εταιρειών, Διατμηματική συνεργασία, Εκπαίδευση προσωπικού, Διαρκής παρακολούθηση της συμμόρφωσης, Άσκηση Δικαιωμάτων Υποκειμένων (εργαζομένων & πελατών),Χρόνος διατήρησης δεδομένων και δικαίωμα στη λήθη.

  • Συχνές παραβιάσεις και διαχείρισή τους: 
    Συχνές παραβιάσεις (ορισμός DPO, εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία νομικών βάσεων, καθυστερημένη ή/ και μη πλήρης ικανοποίηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων). Δημοσιότητα παραβίασης και δυσφήμηση εταιρείας, διαχείριση παραβίασης, πρόστιμα από ΑΠΔΠΧ, αποζημιωτική και ποινική ευθύνη, προστασία Δεδομένων (Διαδικασίες και Πολιτικές DLP).

  • Προστασία προσωπικών δεδομένων στην περίοδο της πανδημίας COVID:
    Προσωπικά Δεδομένα και νέες τεχνολογίες (social media, cloud, πλατφόρμες κάμερες ασφαλείας), τηλεργασία, τηλεκπαίδευση, e-shops, Ιατρός εργασίας και δεδομένα υγείας εργαζομένων, διάκριση εμβολιασμένων και μη εργαζομένων από τον εργοδότη, ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID.

Εισηγήτρια

Νόπη Τιντζογλίδου

Η εισηγήτρια Νόπη Τιντζογλίδου είναι δικηγόρος,  έχει διατελέσει Διευθύντρια Νομικών Θεμάτων Συνδρομητών και Προσωπικών δεδομένων του Ομίλου ΟΤΕ με εξειδίκευση, μεταξύ άλλων, στη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, εκπροσωπώντας τον Όμιλο στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Διατηρεί δικηγορικό γραφείο στο Κολωνάκι και είναι συγγραφέας του βιβλίου «Πρακτικός Οδηγός GDPR» που εκδόθηκε τον Οκτώβρη του 2020 από τη Νομική Βιβλιοθήκη και εισηγήτρια σεμιναρίων σχετικών με την εφαρμογή της νομοθεσίας των προσωπικών δεδομένων, μεταξύ άλλων, στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και τη Νομική Βιβλιοθήκη.

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής

Ημερομηνία διεξαγωγής: 31/01/23
Ώρα διεξαγωγής: 16:00 – 21:00

Μέθοδος διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

Εκπαιδευτικό υλικό

Με το πέρας του σεμιναρίου θα αποσταλεί ηλεκτρονικά η παρουσίαση (power point).

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν από το Κέντρο βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων.

Κόστος συμμετοχής

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 120,00€
Για νομικά πρόσωπα: 140,00€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 26/01/2023
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 18/01/23, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.

Εκπτωτική Πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Ασκούμενοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως ταυτότητας ασκούμενου
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

Ακύρωση συμμετοχής

Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, χωρίς επιβάρυνση, το αργότερο 3 ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, αλλιώς επιβαρύνεται με 50% επί του ποσού.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 210 36 23 506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο seminars@cecl.gr.