10 Ιανουαρίου 2023: Τεχνητή Νοημοσύνη και Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων», στις 10/01/2023, ημέρα Τρίτη , και ώρες 16:00-21:00.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε νομικούς,  δικηγόρους και ασκούμενους δικηγόρους που ασχολούνται με το δίκαιο τεχνολογίας και προσωπικών δεδομένων, σε υπεύθυνους προστασίας δεδομένων, σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές των νομικών σχολών με ακαδημαϊκό και επαγγελματικό ενδιαφέρον για την οικεία θεματική,  στελέχη βιομηχανιών και στελέχη γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση σε επίκαιρα θέματα του δικαίου των προσωπικών δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1. Ορισμός Τεχνητής Νοημοσύνης και επισκόπηση πρότασης Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη και ν. 4961/2022.

2. Τεχνητή Νοημοσύνη και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

3. Διαφάνεια και Προκατάληψη στην Τεχνητή Νοημοσύνη

4. Τεχνητή Νοημοσύνη και Αρχή του Περιορισμού του σκοπού της επεξεργασίας

5. Τεχνητή Νοημοσύνη και Αρχή της Ελαχιστοποίησης των Δεδομένων

6. Τεχνητή Νοημοσύνη και Αρχή της Ακρίβειας

7. Τεχνητή Νοημοσύνη και Κατάρτιση Προφίλ

8.  Το δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση και η υποχρέωση λογοδοσίας

10. Τεχνητή Νοημοσύνη και Θεμελιώδη Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Ηλιάνα Κωστή

Η Ηλιάνα Κωστή είναι Δικηγόρος Αθηνών με κύρια αντικείμενα ενασχόλησης την προστασία διανοητικής ιδιοκτησίας, την προστασία της ιδιωτικότητας και το δίκαιο τεχνολογίας, αν. μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και υποψήφια διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα προσωπικά δεδομένα και την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι βασικοί τομείς έρευνας της είναι η προκατάληψη στην τεχνητή νοημοσύνη, η διαφάνεια των αλγορίθμων των ψηφιακών κοινωνικών δικτύων και τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας υπό το πρίσμα της τεχνητής νοημοσύνης.

Επίσης είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης και δύο ευρωπαϊκών επιτροπών του CCBE (IT Law και Future of The Legal Professions and Legal Services) και διαχειριστική διευθύντρια του Ινστιτούτου Αειφόρου Διαχείρισης των Υδάτων και Δικαίου του Νερού του EPLO.

Αξία συμμετοχής:

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 80€
Για νομικά πρόσωπα: 100€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 5/01/2023
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 22/12/22, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.

Εκπτωτική Πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας (η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)
Ασκούμενοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως ταυτότητας ασκούμενου ( η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)
Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας (η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)
Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο  seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Με το πέρας του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης και θα αποσταλεί ηλεκτρονικά η παρουσίαση του σεμιναρίου και σχετικές πηγές.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο  seminars@cecl.gr.