11 Ιανουαρίου 2023: Πρακτική Προσέγγιση Κρίσιμων Διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Πρακτική Προσέγγιση Κρίσιμων Διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας », στις 11/01/2023, ημέρα Τετάρτη , και ώρες 16:00-21:00.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους και εν γένει νομικούς, οικονομικούς συμβούλους, λογιστές, φοροτεχνικούς και στελέχη της ΑΑΔΕ, που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους ως προς τη διαδικασία που ακολουθείται κατά τους φορολογικούς ελέγχους και εν συνεχεία ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ), ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ελεγχόμενων γενικά, αλλά και ως προς την παραγραφή των φορολογικών υποθέσεων και την αλληλέγγυα ευθύνη των διοικούντων νομικά πρόσωπα ειδικότερα,  προκειμένου να παρέχουν πληρέστερες υπηρεσίες κατά το χειρισμό των εν λόγω υποθέσεων.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι αφενός η παρουσίαση κατά τρόπο εύληπτο των κρισιμότερων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και των ζητημάτων τα οποία θα κληθούν να αντιμετωπίσουν όσοι ασχολούνται με τους φορολογικούς ελέγχους και την εκπροσώπηση των ελεγχόμενων ενώπιον της φορολογικής αρχής και της ΔΕΔ, αφετέρου η πρακτική προσέγγιση των εν λόγω ζητημάτων μέσα από παραδείγματα από την πρόσφατη νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων και του ΣτΕ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Στο σεμινάριο θα αναπτυχθούν οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:

i) Τα στάδια του φορολογικού ελέγχου και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της φορολογικής αρχής και του ελεγχόμενου.

ii) Η κοινοποίηση των πράξεων της φορολογικής διοίκησης.

iii) Η ενδικοφανής προσφυγή και η αίτηση αναστολής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

iv) Η παραγραφή των φορολογικών υποθέσεων.

v) Η αλληλέγγυα ευθύνη των διοικούντων νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες για φορολογικές παραβάσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στις πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις και στις ερμηνευτικές οδηγίες της Διοίκησης.  

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Κατερίνα Καλαμπαλίκη

Η Κατερίνα Καλαμπαλίκη είναι δικηγόρος, συνεργάτης της Δικηγορικής Εταιρείας «Φορτσάκης, Διακόπουλος και Συνεργάτες».

Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού Διπλώματος στο Δημόσιο Δίκαιο «droit public approfondi» του Πανεπιστημίου Panthéon Assas Paris II της Γαλλίας και διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης στο φορολογικό δίκαιο από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΚΕΚ ΟΠΑ).

Επιπλέον, έχει εργαστεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Τμήμα του ελέγχου της συμβατότητας των νομοθεσιών των κρατών – μελών με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της άμεσης φορολόγησης (DG Taxud – D3 Legal affairs & Direct Taxation Unit).

 Στο πλαίσιο της επαγγελματικής της δραστηριότητας εκπροσωπεί ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις και ιδιώτες ενώπιον των φορολογικών αρχών, της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών και των διοικητικών δικαστηρίων. Επιπλέον, παρέχει νομικές συμβουλές σε ζητήματα, που καλύπτουν όλο το φάσμα του Φορολογικού Δικαίου.

Αρθρογραφεί τακτικά σε ελληνικά και ξένα νομικά περιοδικά και συμμετέχει ως εισηγήτρια σε συνέδρια σε θέματα φορολογικού δικαίου.

Αξία συμμετοχής:

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 80€
Για νομικά πρόσωπα: 100€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 5/01/2023
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 22/12/22, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.

Εκπτωτική Πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας (η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)
Ασκούμενοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως ταυτότητας ασκούμενου ( η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)
Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας (η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)
Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο  seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Με το πέρας του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης και θα αποσταλεί ηλεκτρονικά η παρουσίαση του σεμιναρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο  seminars@cecl.gr.