Δίκτυο Ρήγας – Αλβανία, Βουλγαρία, Γιουγκοσλαβία, π.Γ.Δ.Μακεδονία, Ρουμανία

Περίοδος
Νοέμβριος 1998 – Σεπτέμβριος 2002

Πρόγραμμα
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας 

Αντικείμενο
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα επιστημονικής – ερευνητικής συνεργασίας για τη μεταφορά θεσμικής τεχνογνωσίας στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, και συγκεκριμένα στην Αλβανία, στη Βουλγαρία, στη Γιουγκοσλαβία, στην π.Γ.Δ.Μακεδονία και στη Ρουμανία. Στόχος του προγράμματος αποτελούσε η δημιουργία ενός δικτύου επιστημόνων και ερευνητικών φορέων στο πεδίο του δημοσίου δικαίου και των πολιτικών θεσμών, ώστε να επιταχυνθεί ο θεσμικός εκσυγχρονισμός και η σταδιακή ένταξη των χωρών αυτών στον ευρωπαϊκό συνταγματικό πολιτισμό. Το πρόγραμμα περιλάμβανε τη διοργάνωση δύο συνεδρίων και έξι workshops καθώς επίσης και τη δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας (web site) στο Διαδίκτυο (Internet) και σχετικής τράπεζας δεδομένων.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ελλάδα