Παροχή τεχνικής βοήθειας για υποστήριξη του τομέα ιδιωτικοποιήσεων και υποστήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων και δημιουργία Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου και Προώθησης Εξαγωγών της Βουλγαρίας

Περίοδος
Ιανουάριος 1998 – Ιούνιος 1999

Πρόγραμμα
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας 

Αντικείμενο
Σκοπός του προγράμματος ήταν η παροχή τεχνικής βοήθειας προς τη Βουλγαρία, προκειμένου η τελευταία να προχωρήσει στην υλοποίηση προγράμματος για τη δημιουργία του Βουλγαρικού Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ελλάδα 
  • Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών, Ελλάδα