Υποστήριξη του Συνταγματικού Δικαστηρίου του Ουζμπεκιστάν

Περίοδος
Απρίλιος 1997 – Δεκέμβριος 1997

Πρόγραμμα
ΤΑCIS Ευρωπαϊκή Ένωση

Αντικείμενο
Το πρόγραμμα αποσκοπούσε στην ενίσχυση των δημοκρατικών διαδικασιών στο Ουζμπεκιστάν, μέσω της οργάνωσης Συνταγματικού Δικαστηρίου. Η επιστημονική συνδρομή και η τεχνική βοήθεια προσεφέρθη με τους ακόλουθους τρόπους : α) διοργάνωση σεμιναρίων προς τα μέλη του Συνταγματικού Δικαστηρίου, β) παροχή τεχνικής υποστήριξης για τη μηχανοργάνωση και την αρχειοθέτηση τόσο των εγγράφων όσο και της σχετικής βιβλιοθήκης.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ελλάδα 
  • Institute of German and Foreign Law of Political Parties of Hagen University,Γερμανία
  • German Institute for Federalism, Γερμανία
  • Legal Information Centre of Constitutional Law of the Republic of Slovenia,Σλοβενία
  • Central European University of Budapest, Ουγγαρία
  • Warsaw University, Πολωνία Institute of Public Affairs, Πολωνία