Πρόγραμμα Δικαστικού Εκσυγχρονισμού – «Τεχνική βοήθεια για την ενίσχυση του Δικαστικού-Νομικού Συμβουλίου» [Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζαν]

Περίοδος
Νοέμβριος 2010 – Ιούνιος 2011

Πρόγραμμα
Παγκόσμια Τράπεζα

Αντικείμενο
Γενικό στόχο του προγράμματος αποτελεί η παροχή υποστήριξης στο Δικαστικό Συμβούλιο (Judicial Legal Council –JLC) και η υποβολή προτάσεων για την ενίσχυση της τεχνικής του ικανότητας στους τομείς της επιλογής, αξιολόγησης και προαγωγής των δικαστικών λειτουργών, στις πειθαρχικές διαδικασίες, καθώς και σε λοιπά θέματα που άπτονται της διοίκησης των δικαστηρίων. Στο πλαίσιο του έργου το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου α) θα διεξάγει σειρά διαβουλεύσεων με εμπλεκόμενους φορείς, β) θα διεξάγει ανάλυση και αξιολόγηση των αναγκών του Δικαστικού Συμβουλίου, γ) θα αναπτύξει σύνολο προτάσεων καθώς και Σχέδιο Δράσης για τη θεσμική ενίσχυση και την ανάπτυξη της τεχνικής ικανότητας του Δικαστικού Συμβουλίου με βάση τις βέλτιστες Ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές στον δικαστικό τομέα.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο ΕυρωπαΪκού Συνταγατικού Δικαίου (ΚΕΣΔ), Ελλάδα
  • European Profiles SA, Ελλάδα