Η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το Άμστερνταμ

Περίοδος
Ιανουάριος 1999 – Ιούλιος 1999

Πρόγραμμα
P.R.I.N.C.E. Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήττων

Αντικείμενο
Στόχος του προγράμματος ήταν η ανάλυση της επίδρασης της Συνθήκης του Άμστερνταμ στη ζωή του ευρωπαίου πολίτη και της σημασίας της για την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σχέδιο απευθύνθηκε σε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό στην Ελλάδα, ενώ ελήφθη μέριμνα να προσεγγιστούν ιδιαίτερα οι νέοι και οι γυναίκες. Συγκεκριμένα το σχέδιο συγκροτήθηκε από τις ακόλουθες δράσεις:

• Σειρά τριών τηλεοπτικών εκπομπών (ΝΕΤ)

• Τρία επιμορφωτικά σεμινάρια

• Δημιουργία ιστοσελίδας (Web-site) για την ενημέρωση στο Διαδίκτυο (Internet)

Φορείς εκτέλεσης του έργου
Την ευθύνη διαχείρισης του προγράμματος είχε το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου.