Ελληνοβουλγαρική Συνεργασία για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Περίοδος
Δεκέμβριος 2000 – Σεπτέμβριος 2001

Πρόγραμμα
DAC-OECD, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

Αντικείμενο
Αντικείμενο του προγράμματος αποτελούσε η σύσταση δυο ομάδων εμπειρογνωμόνων από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία και η ερευνητική συνεργασία τους, με σκοπό την ενεργό συμβολή τους στην προσπάθεια κοινής προσέγγισης, κατανόησης και ερμηνείας των διατάξεων της διεθνούς Σύμβασης για την Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε Διασυνοριακά οικοσυστήματα, μέσω της συγκριτικής μελέτης της σχετικής νομοθεσίας των δυο χωρών, και ειδικότερα των εθνικών συστημάτων και διοικητικών πρακτικών για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η μελέτη θα λάβει υπόψη τις διατάξεις του αντίστοιχου κοινοτικού δικαίου περιβάλλοντος, το οποίο για μεν την Ελλάδα αποτελεί εθνικό δίκαιο η δε Βουλγαρία έχει αρχίσει να το ενσωματώνει μέσω της διαδικασίας διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Για να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος παρακαλώ πατήστε εδώ
 

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ελλάδα 
  • Wilderness fund, Βουλγαρία