Ε-learning στη Δημόσια Διοίκηση: Κατάρτιση Δημοσίων Υπαλλήλων από την Ελλάδα και την Κύπρο μέσω πιλοτικών προγραμμάτων τηλεκπαίδευσης σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης – Κυπριακή Δημοκρατία

Περίοδος
Απρίλιος 2007 – Μάρτιος 2008

Πρόγραμμα
Π.Κ.Π. Interrreg IIIA Ελλάδα-Κύπρος

Αντικείμενο
Το έργο αποκοπεί στην κατάρτιση δημοσίων υπαλλήλων από την Ελλάδα και την Κύπρο σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω τηλεκπαίδευσης (e-learning). 

Βασικοί στόχοι του έργου είναι οι ακόλουθοι:

  • η αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των επιλέξιμων περιοχών μέσω ενεργειών κατάρτισης σε ευρωπαϊκά θέματα
  • η εισαγωγή μεθοδολογίας τηλεκπαίδευσης στην κατάρτιση στελεχών της δημόσιας διοίκησης
  • η πιλοτική υλοποίηση 15 κύκλων κατάρτισης μέσω τηλεκπαίδευσης για 150 Έλληνες και 150 κύπριους δημόσιους λειτουργούς σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης (Θεσμοί, όργανα και διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ενιαία αγορά, πολιτική ανταγωνισμού και ΟΝΕ, Κοινή Αγροτική Πολιτική, Περιφερειακή και Ευρωμεσογειακή πολιτική, Περιβαλλοντική πολιτική)
  • η παραγωγή ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού
  • η αξιολόγηση του προγράμματος

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ελλάδα
  • Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, Κύπρος