Υποστήριξη της Νομικής Μεταρρύθμισης στο Καζακστάν: Μεταρρύθμιση του Συμβολαιογραφικού Συστήματος

Περίοδος
Αύγουστος 2001 – Σεπτέμβριος 2003

Πρόγραμμα
Europe Aid Cooperation Office, SCRE-E/10172/C/SV/KZ

Αντικείμενο
Το πρόγραμμα αποσκοπούσε στη θεσμική υποστήριξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης του Καζακστάν προκειμένου να είναι σε θέση να αναδιοργανώσει το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο σε τομείς που σχετίζονται με τη λειτουργία της οικονομίας της αγοράς. Άμεσο στόχο του προγράμματος αποτελούσε η μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου, η οργανωτική υποστήριξη των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων, η προώθηση της επαγγελματικής κατάρτισης των ιδιωτών και κρατικών συμβολαιογράφων καθώς και των υπαλλήλων του Υπουργείου Δικαιοσύνης που απασχολούνται σε σχετικούς τομείς. Οι κύριες δράσεις του προγράμματος περιλάμβαναν την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου, την κατάρτιση των συμβολαιογράφων καθώς και την ενίσχυση της επικοινωνιακής-πληροφοριακής υποδομής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων. 

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • ABU-Consult GmbH, Γερμανία
  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ελλάδα
  • T.M.C. Asser Institute, Ολλανδία
  • Fuchs Thor & Partner, Γερμανία