Δελτίο Τύπου: Παρουσίαση Videos – «Συμμαχία για την ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίηση γυναικών Ρομά»

Δελτίο Τύπου: Παρουσίαση Videos – «Συμμαχία για την ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίηση γυναικών Ρομά»

Με μεγάλη χαρά, παρουσιάζουμε τα νέα ενημερωτικά υλικά που δημιουργήθηκαν με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση των στερεοτύπων εις βάρος των γυναικών Ρομά, αλλά και την προώθηση της ισότητας των φύλων εντός και εκτός των κοινοτήτων, στο πλαίσιο του έργου “Συμμαχία για την ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίηση γυναικών Ρομά”.

Μέσα από τρία videos για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, TikTok) και ένα τηλεοπτικό σποτ, έντεκα γυναίκες, Ρομά και μη Ρομά, απαντούν στο τι σημαίνει «Ισότητα», αναδεικνύουν αυτά που «Μία συμμαχία γυναικών μπορεί» και μοιράζονται τα «Θέλω» τους. Προβάλλουν θετικά πρότυπα για την ισότιμη κοινωνική εξέλιξη, την κοινωνική ένταξη και ενδυνάμωση των γυναικών Ρομά, αλλά και την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας όλων των γυναικών.

Βρείτε τα videos εδώ.

Facebook: @Empower Roma Women
Instagram: @empowerromawomen
Tik Tok: @empoweromawomen

Η δράση με τίτλο «Συμμαχία για την ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίηση γυναικών Ρομά» που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου Μικρό Σχέδιο Επιχορήγησης 1 «Ενδυνάμωση των Γυναικών και των Νέων Ρομά» του Προγράμματος «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά» επωφελείται με συγχρηματοδότηση ποσού 144.586,36 από τα EEA Grants (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014-2021), που αντξιπροσωπεύουν τη συμβολή της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας για μια πράσινη, ανταγωνιστική Ευρώπη, χωρίς αποκλεισμούς, και εθνικούς πόρους.

Οι παραπάνω δράσεις υλοποιήθηκαν στις Περιφέρειες Αττικής (Δήμος Αγίας Βαρβάρας) και Δυτικής Ελλάδας (Δήμος Ήλιδας).

Διάρκεια έργου: 01.05.2023 – 30.04.2024