Πρόσκληση σε βιωματικό εργαστήριο: Γυναίκες πολιτικοί. Επικοινωνιακές δεξιότητες για την αντιμετώπιση του σεξισμού στη δημόσια ζωή

Διήμερα, βιωματικά εργαστήρια σε Αθήνα και Θεσσαλόνίκη

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, θα ήθελε να προσκαλέσει γυναίκες που συμμετέχουν στη πολιτική ζωή να συμμετέχουν σε βιωματικά εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να επιλέξουν να συμμετέχουν σε ένα από τα παρακάτω διήμερα, βιωματικά αυτοτελή εργαστήρια.

Για την Αθήνα:
Πέμπτη 6 & Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020
ή   Παρασκευή 14 & Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020

Για τη Θεσσαλονίκη:
     Πέμπτη 12 & Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020
ή   Παρασκευή 20 & Σάββατο 21 Μαρτίου 2020

Στόχος του εργαστηρίου, μέσα από βιωματικές ασκήσεις και μελέτη πραγματικών υποθέσεων, είναι:

  • Ο εντοπισμός σεξιστικών και στερεοτυπικών συμπεριφορών στο δημόσιο λόγο και τεχνικές επικοινωνίας, τρόποι απόκρισης και αντιμετώπισης σεξισμού και στερεοτυπικών συμπεριφορών
  • η ενίσχυση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και η ενδυνάμωση των γυναικών που συμμετέχουν στα κοινά ώστε να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν σεξιστικά περιστατικά και στερεοτυπικές συμπεριφορές

οι οποίες προκύπτουν από τις διακρίσεις λόγω φύλου που πραγματοποιούνται σε δημόσιες συζητήσει, στα μέσα ενημέρωσης όπως η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και συνέδρια.

Το εργαστήριο διεξάγεται στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Capacity building for women candidates and media stakeholders in public debates in Greece — GENDER_PUBLIC DEBATE» του Προγράμματος Δικαιώματα, Ισότητα, Ιθαγένεια (Rights, Equality and Citizenship) της Ε.Ε. και υλοποιείται με τη συνεργασία του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – (συντονιστής), του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων. 

Για τη συμμετοχή είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής που θα βρείτε στον σύνδεσμο https://forms.gle/CfqAaRpTLUfyYyvJA.

Δηλώσεις συμμετοχής έως: Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2020 για την Αθήνα και 28 Φεβρουαρίου 2020 για τη Θεσσαλονίκη.

Τόπος:
Αθήνα: Ξενοδοχείο Τιτάνια, Πανεπιστημίου 52, Αθήνα
Θεσσαλονίκη: Excelsior Hotel, Κομνηνών 10 & Μητροπόλεως 23, Θεσσαλονίκη

Κόστος: Χωρίς κόστος συμμετοχής

Ο αριθμός θέσεων είναι περιορισμένος. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Οι πληροφορίες που παρέχετε και η ανωνυμία των πληροφορητών προστατεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία (ΕΕ 2016/679 και Ν 4624/2019) και αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικές.

Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις βρισκόμαστε στη διάθεσή σας.

Στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 210-3623029/089, Fax. 210-3390522, email projects@cecl.gr.

This workshop was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020). The content of this document and the corresponding seminar represents the views of the author only and is its sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.