Έρευνα για τη χρήση του Διαδικτύου στο Νομό Μαγνησίας – Ελλάδα

Περίοδος
Μάιος 2008 – Ιούνιος 2008

Πρόγραμμα
Νομαρχία Μαγνησίας, “Δωρεάν ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση με χορηγία στο Νομό Μαγνησίας”

Αντικείμενο
Η παρούσα εμπειρική έρευνα στοχεύει στην εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις παραμέτρους που καθορίζουν τη χρήση του διαδικτύου από το μέσο χρήστη στο Νομό Μαγνησίας, τις γνώσεις σχετικά με τα ασύρματα δίκτυα και την κινητή τηλεφωνία καθώς και το επίπεδο τεχνοφοβίας της προσλαμβανόμενης επίδρασης στην υγεία. 

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ελλάδα