Διαδικτυακή πύλη εύρεσης και αγοράς εργασίας με υποστήριξη κοινωνικών δικτύων και διασυνδεσιμότητα με πολλαπλές πηγές πληροφόρησης στο Νομό Μαγνησίας

Περίοδος
Φεβρουάριος 2010 – Οκτώβριος 2010

Πρόγραμμα
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας

Αντικείμενο
Σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση της εξυπηρέτησης του πολίτη, αλλά και των τοπικών επιχειρήσεων με τη δημιουργία ολοκληρωμένης πλατφόρμας, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα α) στους πολίτες να έχουν πρόσβαση μέσω διαδικτύου, κινητών τηλεφώνων και SMS στις ευκαιρίες εύρεσης εργασίας, συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης, απασχόλησης και ενίσχυσης της αυτό-απασχόλησης β) στις τοπικές επιχειρήσεις να αναζητούν ανθρώπινο δυναμικό ανάλογα με τις ανάγκες τους και να πληροφορούνται για τα υφιστάμενα προγράμματα. Η Νομαρχιακή Πύλη που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου αυτού, θα αποτελεί το σημείο εισαγωγής των ενδιαφερόμενων στις υπηρεσίες αγοράς και εύρεσης εργασίας και θα αποτελεί μία ενιαία πλατφόρμα συνεχώς εξελισσόμενη. Το έργο περιλαμβάνει Μελέτη Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας στη ΝΑ Μαγνησίας, χαρτογράφηση υπηρεσιών και παροχών για ανέργους και κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες, αποτύπωση των δομών συντονισμού και δικτύωσης, οδηγό εξατομικευμένης προσέγγισης των ανέργων, εκπαίδευση, σχεδιασμός και λειτουργία της διαδικτυακής πύλης.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (ΚΕΣΔ), Ελλάδα
  • GENNET, Ελλάδα