Δελτίο Τύπου: “Συμμαχία για την ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίηση γυναικών Ρομά”

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.), υλοποιούν το Έργο με τίτλο «Συμμαχία για την ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίηση γυναικών Ρομά».

Σκοπός του Έργου είναι η πρόληψη και καταπολέμηση των στερεοτύπων εις βάρος των γυναικών Ρομά, τόσο εντός των κοινοτήτων όσο και στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωνίας. Μέσα από πρακτικά και βιωματικά εργαστήρια ευαισθητοποίησης, ενδυνάμωσης και ενεργοποίησης των ίδιων των γυναικών, Ρομά και μη Ρομά, σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών, εργαστήρια δημοσίου λόγου με τη συμμετοχή επαγγελματιών των Μ.Μ.Ε., καθώς και μια στοχευμένη εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, το Έργο φιλοδοξεί να συμβάλει στην απόσειση στάσεων και αντιλήψεων που εμποδίζουν την ενεργό και ισότιμη συμμετοχή των γυναικών Ρομά σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής. Οι παραπάνω δράσεις θα υλοποιηθούν στις Περιφέρειες Αττικής και Δυτικής Ελλάδας και πιο συγκεκριμένα στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας και τον Δήμο Ήλιδας.

Διάρκεια Έργου: 01.05.2023 – 30.04.2024

Η δράση με τίτλο «Συμμαχία για την ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίηση γυναικών Ρομά» που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου Μικρό Σχέδιο Επιχορήγησης 1 «Ενδυνάμωση των Γυναικών και των Νέων Ρομά» του Προγράμματος «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά» επωφελείται με συγχρηματοδότηση ποσού 144.586,36 από τα EEA Grants (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014-2021), που αντιπροσωπεύουν τη συμβολή της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας για μια πράσινη, ανταγωνιστική Ευρώπη, χωρίς αποκλεισμούς, και εθνικούς πόρους.