Βία, ρατσισμός και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης: Μια πιλοτική μελέτη για ένα θεσμικό και εξωποινικό μοντέλο πρόληψης – Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Ελλάδα

Περίοδος
Φεβρουάριος 2002 – Νοέμβριος 2002

Πρόγραμμα
Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 

Αντικείμενο
Το πρόγραμμα αποσκοπούσε στην εκπόνηση συγκριτικής μελέτης (μεταξύ τεσσάρων ευρωπαϊκών χωρών: Βέλγιο, Μ. Βρετανία, Ιταλία και Ελλάδα) του θεσμικού και εξωποινικού πλαισίου για την προστασία των ανηλίκων από την βία και το ρατσισμό όπως προβάλλονται από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Παράλληλα συντάχθηκε κώδικας αυτοδέσμευσης για τα ΜΜΕ, τις δικαστικές αρχές και τη Διοίκηση και προτάθηκε η δημιουργία Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για σχετικά θέματα. Τα πορίσματα της μελέτης αποτέλεσαν το αντικείμενο διήμερου διεθνούς συνεδρίου που διοργανώθηκε στην Αθήνα.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ελλάδα 
  • University of Ghent / Research Group of Criminology, Βέλγιο
  • University of Middlesex / Centre for Criminology, Μ. Βρετανία
  • University of Lecce, Ιταλία