Συνοπτική αναφορά για τα θεμελιώδη δικαιώματα 2009 (Flash report)

Περίοδος
Αύγουστος 2009 – Οκτώβριος 2009

Πρόγραμμα
FRA 2-2007-3100-01, Lot 6: Greece

Αντικείμενο
Κύριο στόχο της συνοπτικής αναφοράς αποτέλεσε η παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ελλάδα το τρίτο τρίμηνο του 2009.

Φορείς εκτέλεσης του έργου

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ελλάδα
  • Κέντρο πληροφόρησης και τεκμηρίωσης για το ρατσισμό «Αντιγόνη», Ελλάδα