Η ποινική ευθύνη των μελών της κυβέρνησης και των υφυπουργών στο κοινοβουλευτικό πολίτευμα

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ,  Η ποινική ευθύνη των μελών της κυβέρνησης και των υφυπουργών στο κοινοβουλευτικό πολίτευμα,  Πρόλογος Ι. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ, Αθήνα-Κομοτηνή 1995, 176 σελ.

«Η έρευνα του εμπειρικού υλικού της περιόδου 1989-94 στην Ελλάδα, η μελέτη του ιστορικού υλικού και ορισμένα συγκριτικά στοιχεία, οδήγησαν στη διατύπωση της βασικής θέσης της παρούσας μελέτης: η ποινική ευθύνη των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών και λόγω των υποκειμένων και λόγω του πεδίου γένεσης και ανάπτυξής της, εμπεριέχει τόσο πολιτικά όσο και ποινικά στοιχεία· την ισορροπία αυτών των στοιχείων πρέπει να προσέχει η κάθε φορά επιχειρούμενη συνταγματική και νομοθετική τυποποίηση της ποινικής ευθύνης των Υπουργών. Όπως μας απέδειξε η πρόσφατη ελληνική εμπειρία, επειδή η ενεργοποίηση των διαδικασιών της ποινικής ευθύνης των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών κατά περιγραφήν του Συντάγματος αποτελεί ένα μόνιμο ενδεχόμενο, η εκλογικευμένη οργάνωσή της μέσω της διατήρησης της ισορροπίας πολιτικο-ποινικών στοιχείων είναι η καλύτερη μορφή άμυνας απέναντι στην οδυνηρή για το πολίτευμα και το πολιτικό σύστημα δυναμική της». 

[από την εισαγωγή του συγγραφέα]