Το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Αλβανίας

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θ. ΤΣΑΤΣΟΣ – ΓΙΩΡΓΟΣ Σ. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Επιμέλεια) ,  Το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Αλβανίας,  (ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ρετζέπ Μεϊντάνι, Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Αλβανίας), Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2000, 100 σελ.

«Το κείμενο τούτο σηματοδοτεί την πανηγυρική και τελεσίδικη απομάκρυνση της Αλβανίας από το κομμουνιστικό καθεστώς που επιβλήθηκε αμέσως μετά τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Έτσι, η Αλβανία άφησε το τελευταίο έτος της δεύτερης χιλιετίας για να μπει στη νέα ως ένα Δημοκρατικό Κράτος Δικαίου, ένα κράτος όλων των πολιτών της, με κατοχύρωση των οικουμενικών ελευθεριών και δικαιωμάτων, με μια ανοιχτή κοινωνία όπου πρυτανεύει το πνεύμα ανοχής και ειρηνικής συμβίωσης ανεξαρτήτως φυλής, εθνικότητας ή θρησκείας. Σήμερα έχουμε ένα κράτος, ένα πολίτευμα, μια κοινωνία της οποίας το Σύνταγμα εγγυάται ίσες δυνατότητες προάσπισης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και προσωπικότητας, της εθνικής ταυτότητας, της εθνικής ανάπτυξης και της ατομικής ευημερίας. Την έκδοση του αλβανικού Συντάγματος στην ελληνική γλώσσα από το “Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου”, με την επιμέλεια του καθηγητή Δημήτρη Θ. Τσάτσου και του συνεργάτη του Γιώργου Σ. Κατρούγκαλου από τους συμβάλλοντες στην εκπόνηση του σχεδίου του αλβανικού Συντάγματος, τη θεωρώ ως αξιοσημείωτο γεγονός που δεν έχει μόνο ακαδημαϊκή σημασία: Η εν λόγω έκδοση αποτελεί μια επιπρόσθετη ευκαιρία γνωριμίας της Αλβανίας. Μια γνωριμία σε βάθος της πηγής των δημοκρατικών, πολιτικών, οικονομικών, νομικών, διοικητικών, ανθρώπινων και άλλων αξιών της». 

[από τον πρόλογο του Προέδρου της Δημοκρατίας της Αλβανίας 

Ρετζέπ Μεϊντάνι]